News

O nouă viziune pentru activitatea vamală

Parlamentul a votat în lectură finală, proiectul de lege cu privire la Serviciul Vamal, ce are ca scop ajustarea cadrului legislativ la exigențele actuale de activitate în domeniul vamal și oferirea unor măsuri în vederea protecției juridice și sociale a colaboratorilor vamali. Potrivit președintelui Comisiei economie, buget și finanțe, Ștefan Creangă, proiectul stabilește o nouă viziune cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului Vamal, statutul special al colaboratorilor vamali, precum și serviciul vameșilor. Astfel, Serviciul Vamal este o autoritate administrativă din subordinea Ministerului Finanțelor, care include aparatul central, birourile și posturile vamale. Proiectul prevede evaluarea performanțelor colaboratorilor structurii, precum și susținerea dezvoltării profesionale ale acestora. Din bugetul anual propriu se vor aloca mijloace financiare pentru finanțarea procesului de dezvoltare profesională inițială și continuă a angajaților în mărime de cel puțin 2% din fondul de salarizare . Documentul mai instituie un capitol ce se referă la retribuirea și garanțiile sociale, care, potrivit autorilor, vor crea condiții de stimulare a colaboratorului vamal și încrederea acestuia în sistem, precum și va îmbunătăți calitatea serviciilor prestate de către organele Serviciului vamal. În acest sens în proiect se menționează că, la încetarea serviciului în legătură cu demisia, transferul în altă autoritate publică, alegerea în funcție electivă au imposibilitatea îndeplinirii atribuțiilor, constatată prin examen medical de specialitate, colaboratorul vamal va primi o indemnizație unică pentru vechime în muncă în organele de drept. Pentru munca de peste 5 ani, acesta va primi 3 salarii medii lunare, pentru o vechime de peste 10 ani – 5 salarii medii lunare, pentru vechimea în muncă de peste 15 ani – 10 salarii medii lunare, iar pentru vechimea în muncă de peste 20 de ani – 15 salarii medii lunare. Indemnizația unică a colaboratorului vamal decorat cu distincție de stat în perioada serviciului în organele vamale se va majora cu 2 salarii medii lunare. De asemenea, mai sunt prevăzute indemnizațiile în caz de eliberare din serviciu pe motiv de clasare ca fiind inapt pentru muncă, invaliditate survenită în exercițiul funcțiunii etc. În proiect este stipulat că angajații Serviciului vamal au dreptul la transport gratuit în cazul în care colaboratorul vamal este transferat, asigurându-se transportul inclusiv a membrilor familiei sale și a bunurilor personale. Totodată, colaboratorul vamal aflat în exercițiul funcțiunii circulă în mod gratuit în toate tipurile de transport public. Acestora li se mai garantează dreptul la acordarea de locuri în instituții preșcolare și școlare pentru copiii lor în termen de trei luni de la data depunerii cererii. Proiectul vine cu modificări și la partea ce ține de gradele speciale și funcțiile în Serviciul Vamal. În proiect sunt menționate următoarele grade – locotenent al serviciului vamal, locotenent-major, căpitan, maior, locotenent-colonel, colonel, general-maior, general-locotenent, general-colonel. Astfel, se vor exclude actualele grade de plutonier, plutonier major și sublocotenent. Proiectul votat în lectură finală mai reglementează condițiile generale de conferire a gradelor speciale, termenele de deținere a acestora, calcularea vechimii în muncă în organele vamale, concediul și modalitățile de ocupare a funcțiilor deținute etc.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

929 views

The date of publishing:

26 December /2017 08:00

Domeniu:

Noutăți

Tags:

Serviciul Vamal | lege | lectură finală

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon