News

ODIMM: simplificarea procesului de acordare a garanțiilor bancare ÎMM-urilor

Fondul de Garantare a Creditelor (FGC) gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și-a resetat relațiile de parteneriat cu trei bănci comerciale din țară.
 
 
„Mobiasbanca - OTP Group” S.A., B.C. „Victoriabank” S.A. și „Banca de Finanțe şi Comerț” S.A. au semnat noi contracte de colaborare cu ODIMM, aprobate de Ministerul Economiei și Infrastructurii. Modificările au simplificat procesul de acordare și executare a garanțiilor financiare de către ODIMM întreprinderilor mici și mijlocii, care vor să acceseze credite bancare și nu dispun de suficient gaj.
 
Directorul General ODIMM, Iulia Costin, salută parteneriatele cu instituțiile bancare. “Rolul nostru e să susținem întreprinderile mici și mijlocii și să contribuim la prosperarea mediului de afaceri din Republica Moldova, iar colaborarea cu băncile comerciale reprezintă un sprijin important pentru ÎMM-uri. Implicarea tuturor instituțiilor responsabile în procesul de dezvoltare a afacerilor ne va ajuta să asigurăm o creștere economică.”
 
Amintim că Fondul de Garantare a Creditelor ODIMM se află în proces de resetare a colaborării cu toți partenerii din sectorul bancar, ca urmare a îmbunătățirii continue a proceselor de emitere, monitorizare și executare a garanțiilor financiare. Totodată, în urma recunoașterii de către Banca Națională a Moldovei a garanțiilor emise de către ODIMM în calitate de diminuator al riscului de credit, garanția ODIMM devine mai atractivă pentru bănci și mai accesibilă pentru ÎMM-uri.
 
FGC este singurul fond de garantare a creditelor din Republica Moldova care are misiunea de a asigura accesul la finanțare pentru întreprinderile autohtone prin emiterea garanțiilor financiare.
 
Până în momentul de față, prin intermediul FGC au fost acordate 416 garanții financiare în sumă de 156,3 mil. lei, care au facilitat acordarea creditelor în sumă de 461,1 mil. lei și au generat investiții în economie în valoare totală de 678,7 mil. lei.
 

via | odimm.md

Instituții:

Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

826 views

The date of publishing:

30 July /2020 08:00

Domeniu:

Noutăți

Tags:

ODIMM | garantarea creditelor | IMM | banci comerciale | monitorul.fisc.md

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon