News

Parcurile IT: plăți salariale, tranzacții cu monede virtuale și livrări servicii

Rezidenții parcurilor IT se confruntă cu o serie de probleme de ordin fiscal și de ținere a evidenței contabile. Soluții pentru unele dintre acestea au fost propuse în cadrul seminarului intitulat ”Greșelile tipice în evidența contabilă a rezidenților pacurilor IT", organizat de Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști în colaborare cu ATA Consult SRL, fiind oferite de inspectorul principal din cadrul Direcției metodologia impozitelor şi taxelor, Serviciul Fiscal de Stat, Irina Trocin. Un aspect care necesită claritate pentru rezidenții parcului IT este dacă angajații aflați în concediu din cont propriu pe parcursul unei luni calendaristice complete sunt incluși în numărul de personal la determinarea impozitului unic. După cum a menționat reprezentantul SFS, potrivit art.369 din Codul fiscal, suma minimă a impozitului unic pentru rezidenții parcului IT se calculează în funcţie de numărul de angajaţi care, pe parcursul perioadei fiscale, au lucrat cel puţin o zi în baza unui contract individual de muncă încheiat cu rezidentul parcului şi de cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală respectivă. Totodată, Irina Trocin a menționat că pentru acest caz a fost solicitată și poziția Ministerului Finanțelor care, într-un răspuns oficial, a menționat că aceste prevederi se vor aplica în funcție de statutul contractului, cum ar fi suspendarea (în cazul concediului de maternitate) sau nesuspendarea lui. Pentru noi nu a fost suficient de clară această opinie și am solicitat examinarea repetată, de aceea urmează a fi organizată o ședință comună în cadrul căreia vom elabora o poziție oficială și care va fi publicată în Baza generalizată a practicii fiscale, a informat inspectorul. Participanții la seminar au dorit să afle care este cota TVA la prestarea serviciilor IT pentru companiile din cadrul ZEL. În acest sens, reprezentantul SFS a menționat că, potrivit art. 104, lit.f) din CF, aceasta va fi o livrare scutită de TVA cu drept de deducere. Totodată, locul livrării serviciilor IT este specificat în art.111, p.1, lit.e). În același timp, în cadrul activității de prestare a serviciilor IT persoanelor juridice nerezidente, deseori apare necesitatea de a utiliza tranzacțiile cu moneda virtuală. Rezidenții parcurilor IT sunt interesați de tratamentul legal al tranzacțiilor cu această valută. După cum a menționat inspectorul fiscal, și reprezentanți ai altor domenii au adresat anterior întrebări ce țin de moneda virtuală, fiind sesizată Banca Națională, care a comunicat că, în momentul de faţă, în Republica Moldova nu există o reglementare a acestui domeniu. Totodată, BNM studiază practica internațională și va veni ulterior cu o poziție oficială. O altă întrebare a vizat contractele de ucenicie și anume dacă plățile în baza contractelor de ucenicie se includ în plățile salariale. Conform Regulamentului cu privire la învățământul dual, pe parcursul instruirii sale în cadrul unui agent economic, ucenicul este asimilat (din punct de vedere fiscal) cu salariații, respectiv, va fi inclus atât la determinarea sumei minime, cât și a plăților salariale. În declarația IU17, la tabelul indicatorii ce țin de determinarea ponderii veniturilor în cazul primului an de activitate, în coloana 4 se includ indicatorii de la începutul anului calendaristic sau de la trecerea la regimul special de impozitare?, a fost o altă întrebare acordată de rezidenți. Potrivit reprezentantului SFS, în conformitate cu Hotărârea nr. 1144 din 20.12.2017, prin activitate principală se înțelege cea care generează 70% sau mai mult din veniturile din vânzările rezidentului parcului. Respectiv, se va lua în calcul doar perioada după obținerea statutului de rezident al parcului, adică de la trecerea la regimul special de impozitare. O altă întrebare ține de situația în care, conform regulamentului intern al entității, sunt prevăzute diurne mai mari decât cele stabilite în normele legale și dacă acestea pot fi considerate ca plăți salariale (definite în art. 367 din CF). Plăți salariale constituie orice plată care a fost efectuată angajaților de către angajator în conformitate cu Codul muncii și alte acte care conțin norme ale legislației muncii. Respectiv, alte acte sunt considerate și actele interne ale entității cum ar fi contractul colectiv de muncă sau regulamentul intern. Astfel, dacă aceste diurne sunt prevăzute în actele interne, acestea vor fi considerate plăți salariale, în sensul art. 367, a explicat speakerul. Alte întrebări au vizat refacturarea cheltuielilor de deplasare, aplicarea impozitului unic asupra veniturilor din vânzarea mijloacelor fixe, nota de informare ISAPTI17 etc. P.P. „Monitorul Fiscal FISC.md” va reveni cu răspunsuri la unele dintre aceste întrebări.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP)

2232 views

The date of publishing:

23 September /2019 08:00

Domeniu:

Noutăți

Tags:

parc it | diurne | salarii | Contabilitate | ACAP

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon