News

Plățile pentru poluarea mediului rămân în bugetul de stat

Plățile colectate pentru poluarea medului vor rămâne în bugetul de stat. În ședința de ieri, 20 mai, Guvernul nu a susținut modificarea sistemului de colectare a acestora prin transferarea în bugetele locale. Un grup de deputați a elaborat o inițiativă legislativă, argumentând necesitatea modificărilor în legislație prin faptul că poluarea mediului cu emisiile de la sursele staționare, deversările de poluanți cu ape uzate și depozitarea deșeurilor afectează, în primul rând, ariile unde sunt amplasate obiectele care generează poluarea. Pe de altă parte, Guvernul susține că poluarea nu are au doar caracter local, aceasta afectând și zonele învecinate surselor de poluare. Totodată, propunerea de modificare a modalității de transferare a plăților pentru poluarea mediului la bugetul local ar pune sub risc major angajamentele asumate de țara noastră în cadrul Contractului de finanțare cu Banca Europeană de Investiții pentru domeniul managementului deșeurilor, pentru care este planificată cofinanțarea din bugetul de stat a proiectelor de infrastructură de management al deșeurilor la nivel regional, pentru asigurarea echitabilă cu servicii a populației (cu o arie de acoperire de 250 mii de locuitori), se spune în nota proiectului. În același timp, conform art. 3 alin. (1) din Legea privind finanțele publice locale, „bugetele locale constituie elemente independente care se elaborează, se aprobă și se execută în condiții de autonomie financiară, în conformitate cu prevederile legii menționate și ale Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, precum și ale Legii privind administrația publică locală”. În acest sens, încasarea la bugetele locale a unor plăţi pentru poluarea mediului nu garantează faptul că aceste surse financiare vor fi utilizate efectiv, deoarece veniturile încasate în procesul de executare a bugetului local rămân la dispoziția autorităților publice locale respective. Potrivit datelor, în anul 2019 din plăţile în sumă de 13,2 mil. lei încasate la bugetul de stat pentru poluarea mediului, circa 40% constituie plăţile percepute de la agenţii economici de pe teritoriul mun. Chişinău, în timp ce la nivel de raioane aceste încasări variază: 38,7 mii lei – raionul Dubăsari, 89,9 mii lei – raionul Basarabeasca, 249,8 mii lei – raionul Străşeni, 251,8 mii lei – raionul Briceni, 344,4 mii lei – raionul Edineţ, 424,7 mii lei – raionul Drochia şi 858,8 mii lei – mun. Bălţi.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

1963 views

The date of publishing:

21 May /2020 09:58

Catalogul tematic

Taxele locale | Noutăți | Taxa pentru poluarea mediului

Tags:

poluarea mediului | buget local | buget de stat | Chisinau | Bălţi | deseuri

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon