News

Prevederile noi ale Codului contravențional

La 16 martie curent au intrat în vigoare noile prevederi ale Codului contravențional. Astfel, potrivit Codului contravențional,cap. XV, desfăşurarea ilegală a activității de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la o altă autoritate publică competentă ori cu act de înregistrare declarat nevalabil, se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale, în loc de amenda prevăzută de la 50 la 150 de unităţi convenţionale. În același timp, desfăşurarea activităţii în baza licenţei de avocat, de notar, de executor judecătoresc, de mediator sau în baza patentei de întreprinzător fără a fi înregistrat ca plătitor de contribuţii de asigurări sociale de stat în termen de 10 zile lucrătoare din momentul obţinerii dreptului de a desfăşura activitatea, potrivit noilor unități contravenționale, se sancţionează cu amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, în loc de amendă de amenda de 25 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice și, respectiv amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. Desfăşurarea unei activităţi de întreprinzător fără autorizaţie, licenţă sau certificat, eliberate de autoritatea competentă în temeiul legii, se sancţionează cu amendă de la 60 la 180 de unităţi convenţionale, în loc de amenda de la 100 la 300 de unităţi convenţionale. Totodată, desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrarea în termen a modificărilor operate în actele de constituire, precum şi a datelor privind schimbarea conducătorului ori a sediului, se sancţionează cu amendă de la 3 la 9 unităţi convenţionale, și nu cu 10, cum era prevăzut anterior. Amenda pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără emblemă comercială sau fără marcă de producţie obligatorie va fi de la 10 la 35 de unităţi convenţionale, în loc de amenda de la 6 la 21 de unităţi convenţionale. Amenda în cazul prezentării spre înregistrare de acte sau informaţii neautentice sau false va fi micşorată de la 20-75 de unităţi convenţionale la 12- 45 de unităţi convenţionale. Organizarea de structuri financiare, indiferent de denumirea lor, fără înregistrare şi fără autorizare în modul prevăzut de legislaţie, prin care se propune unor persoane să depună ori să colecteze bani sau să se înscrie pe liste, se sancţionează cu o amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice şi cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. De la 9 la 12 unităţi convenţionale va constitui amenda pentru comerţul sau transportarea de mărfuri a căror comercializare este interzisă ori limitată prin lege, care până la intrarea în vigoare a noilor prevderi, se sancţiona cu amendă de la 15 la 20 de unităţi convenţionale. În același timp, plasarea pe piaţă, expunerea pentru comercializare, comercializarea sau depozitarea produselor alimentare perisabile fără indicarea datei limită de consum, se sancţionează cu amendă de la 24 la 36 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an. Folosirea materiei prime cu termenul de valabilitate expirat la producerea de produse alimentare se sancţionează cu amendă de la 30 la 42 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 210 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an. Potrivit noilor prevederi, neexecutarea de către persoana cu funcţie de răspundere din administraţia pieţei a atribuţiilor de asigurare a controlului asupra calităţii producţiei, efectuat prin intermediul laboratoarelor de expertiză, se sancţionează cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale, în loc de amenda de la 200 la 300 unităţi convenţionale, cum era prevăzut. Comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere nemijlocit din autocisterne, din canistre sau din alt ambalaj, precum şi comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale în alte locuri decât staţiile de alimentare autorizate se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice. Încălcarea de către vânzător, prestator a termenului, prevăzut de lege, de cel mult 14 zile calendaristice de la data înaintării reclamaţiei sau a termenului stabilit prin contract pentru soluţionarea reclamaţiei se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. În același timp, încălcarea de către vânzător a termenului stabilit de legislație pentru remedierea gratuită a deficiențelor apărute la produs, serviciu, care nu sânt imputabile consumatorului, pentru înlocuirea gratuită a acestuia sau pentru restituirea contravalorii produsului, serviciului necorespunzător în cadrul termenului de garanție ori al termenului de valabilitate, se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. Conform cap. XV al Codului contravențional, falsificarea produselor se sancţionează cu amendă de la 24 la 90 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an. A fost modificat și articolul 311, ce se referă la restituirea TVA. Astfel, încălcarea termenului stabilit de legislație pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată de către autoritatea cu atribuții de administrare fiscală în obligația căreia este restituirea taxei pe valoarea adăugată se sancționează cu amendă de la 60 la 300 de unități convenționale. aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
author icon

Marina Căldare

2873 views

The date of publishing:

20 March /2017 12:00

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

cod contraventional | contraventie administrativa | servicii | marfuri | intreprindere inregistrata | termen de solutionare | restituirea TVA | administrare fiscala | unitate contraventionala

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon