News

Primele de asigurare medicală se mențin la nivelul anului 2017

Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2018 sunt aprobate, atât la venituri, cât și la cheltuieli, în sumă de 6659025,2 mii lei, fără deficit. În Monitorul Oficial, nr. 464-470 din 29 decembrie 2017, a fost publicată Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2018. Cele mai multe cheltuieli sunt prevăzute pentru Fondul de bază – peste 6,51 mlrd. lei, ceea ce constituie 98% din totalul FAOAM. În Fondul de rezervă al asigurării obligatorii de asistență medicală vor fi distribuite 15 000, 0 mii lei, în fondul măsurilor de profilaxie sau de prevenire a riscurilor de îmbolnăvire sunt prevăzute resurse financiare în sumă de 25 000,0 mii lei, iar în fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale vor fi repartizați 30 000,0 mii lei. În Fondul de administrare a sistemului de asigurare obligatorie de asistență medicală vor fi transferate, din contul FAOAM, 78 837,9 mii lei. Va crește volumul mijloacelor financiare destinate asistenţei medicale specializate de ambulatoriu, celei urgente prespitaliceşti, precum şi îngrijirilor medicale comunitare şi la domiciliu cu 6%. De asemenea, se vor majora și cheltuielile pentru serviciile de înaltă performanță cu 8,8%, dar și cele pentru asistența medicală prespitalicească – cu 8,2%. Potrivit Legii, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, calculată pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 1 la Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, se stabileşte la 9,0% sau câte 4,5% pentru fiecare categorie de plătitori. Prin derogare de la prevederile art. 17 alin. (4) din Legea menționată, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută se stabileşte în mărime de 4056 de lei pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 2 la Lege. În același timp, cetăţenii Republicii Moldova care nu fac parte din categoriile de plătitori prevăzute în legea menţionată și care achită, integral, o primă de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă în termen de până la data de 31 martie a anului de gestiune, beneficiază de o reducere de 50% din suma stabilită. Totodată, cetăţenii care nu fac parte din categoriile de plătitori prevăzute în Lege şi care, după termenul specificat mai sus, fac dovada aflării peste hotarele Republicii Moldova o perioadă mai mare de 183 de zile calendaristice în cursul anului bugetar, vor obţine statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală doar după achitarea integrală a primei de asigurare şi obţin acest statut din data achitării primei şi până la data de 31 decembrie 2018. Mijloacele financiare acumulate în contul unic al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, inclusiv cele ce depăşesc veniturile anuale estimate, precum şi sumele penalităţilor şi sancţiunilor pecuniare, cu excepţia sumelor cu destinaţie specială, se repartizează în FAOAM conform cotelor procentuale stabilite de legislaţie. În lege se mai menționează că instituţia financiară ce deserveşte conturile FAOAM va achita dobânda aferentă soldurilor conturilor, a cărei mărime este stabilită prin contract, dar care nu va fi sub rata medie ponderată a dobânzii din sistemul bancar la depozitele atrase de bănci pe termen de până la o lună, calculată din ratele medii disponibile pentru ultimele 3 luni. Această va fi transferată, lunar, la contul unic al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Compania Naţională de Asigurări în Medicină a RM

1958 views

The date of publishing:

02 January /2018 11:00

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon