News

Prioritățile SFS pentru anul 2020

În anul 2020, Serviciul Fiscal de Stat și-a propus ca scop dezvoltarea serviciilor electronice pentru contribuabili în scopul majorării gradului de conformare fiscală și creării unui climat favorabil mediului de afaceri. Prioritățile de dezvoltare ale SFS. Astfel, organul fiscal va consolida administrarea fiscală prin centralizarea funcțiilor de gestionare a arieratelor, care prevede îmbunătățirea proceselor și procedurilor de gestionare a restanțelor în scopul diminuării acestora la bugetul public national. Totodată, va fi lansat SIA „Cabinetul electronic al contribuabilului”, care va oferi posibilitatea de gestionare online a accesului la serviciile fiscale electronice. În același timp, implementarea SIA „Stingerea obligației fiscale de către perceptorii fiscali din cadrul SCITL” (versiunea 2.0) va permite optimizarea procesului de organizare și evidentă a obligațiilor fiscale aferente atât impozitelor și taxelor pe bunurile imobiliare, cât și a altor impozite și taxe administrate de către SCITL. O altă prioritate a SFS este dezvoltarea Registrului fiscal de stat pentru asigurarea unei evidențe fiscale corecte, reale și complete a contribuabililor din toată țara. În același timp, se preconizează lansarea unei noi versiuni a paginii web oficiale a SFS, scopul fiind majorarea utilității acesteia și oferirea de informații relevante contribuabililor. Dezvoltarea SIA „Registrul amenzilor contravenționale” prevede implementarea unei soluţii moderne de guvernare care va oferi un serviciu public calitativ şi va spori transparența procesului de evidență a amenzilor contravenționale, de asemenea, este o prioritate a SFS pentru anul curent. Alte acțiuni planificate țin de: • Implementarea sistemului de evaluare a satisfacției contribuabililor față de serviciile prestate de SFS • Dezvoltarea SIA „e-Factura” în achizițiile publice • Implementarea SIA „Registrul mandatelor de executare”, care are ca obiectiv asigurarea necesităților informatice și informaționale ale actorilor implicați în procedurile de executare a creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public conform Codului administrativ • Dezvoltarea sistemului de management al cazurilor prin implementarea modulelor de restituire a TVA și a accizelor, care presupun optimizarea procedurilor interne de rambursare a TVA/accizelor pentru a evita acumularea arieratelor, dar și consolidarea proceselor corelate cu contribuabilii potențiali subiecți ai restituirii.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

904 views

The date of publishing:

21 February /2020 08:00

Domeniu:

Administrare fiscală | Noutăți

Tags:

SFS | plan de activitate | SIA | monitorul.fisc.md

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon