News

Procedura de prelungire a termenului de prezentare a TL13 și de achitare a obligațiilor fiscale aferente

Prelungirea termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale se va efectua de către contribuabil prin prezentarea Serviciului Fiscal de Stat (SFS) a dărilor de seamă fiscale pentru taxele locale în termen de până la 25 iulie 2020, conform prevederilor art. 187 din Codul fiscal (CF). Prevederea este inclusă în proiectul Procedurii de prelungire a termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale și de achitare a obligațiilor fiscale aferente taxelor locale pentru primul trimestru al anului 2020 (Procedura), care a fost elaborat de către SFS în scopul asigurării executării pct. 7 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a RM (Comisia) nr. 16 din 10 aprilie 2020. Conform proiectului, pentru agenții economici care și-au sistat total sau parțial activitatea în conformitate cu deciziile Comisiei, prelungirea termenelor corespunzătoare se va aplica pentru taxele locale specificate la Titlul VII „Taxe locale” din CF. Prelungirea se propune a fi realizată utilizând metode automatizate de modificare a termenului de stingere a obligației fiscale pentru agenții economici al căror gen principal de activitate va fi specificat în Anexa nr. 2 la Procedură și în baza cererii pentru categorii de agenți economici cu alte genuri de activitate nespecificate în Anexa dată. Astfel, pentru entitățile care și-au sistat total sau parțial activitatea, dar al căror cod al activității de bază indicat în darea de seamă pe taxele locale Forma TL13 nu va corespunde Anexei nr. 2 la Procedură, modificarea termenului se va efectua în baza unei Cereri, conform Anexei nr. 1 la document, care se va depune la Direcția generală administrare fiscală de la locul de deservire sau la Direcția generală administrare contribuabili mari a SFS în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea dării de seamă, cu condiția procesării acesteia de către SISFS. Cererea se va prezenta pe suport de hârtie cu aplicarea semnăturii olografe sau se va transmite la adresa de e-mail cu aplicarea semnăturii electronice, la locul de deservire. Cererea va fi supusă examinării doar în cazurile în care subiectul a depus la SFS Darea de seamă pe taxele locale Forma TL13 pentru perioada de gestiune a trimestrului I a anului 2020, cu condiția reflectării acesteia în SI SFS. Direcțiile generale administrare fiscală, prin intermediul Direcțiilor deservire fiscală competente sau Direcția generală administrarea contribuabililor mari, după caz, în termen de 3 zile lucrătoare de la recepționarea cererii vor întocmi formularul F115 (decizie de modificare a obligației fiscale) pentru modificarea termenului de achitare a obligațiilor fiscale aferente taxelor locale.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2993 views

The date of publishing:

12 May /2020 08:04

Domeniu:

Taxele locale | Noutăți

Tags:

TL13 | termen de prezentare | Taxe locale | monitorul.fisc.md

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon