News

Rapoartele privind executarea bugetelor pentru anul 2021 urmează a fi examinate în Parlament

Veniturile bugetului de stat în anul 2021 au fost realizate în sumă de 49 383,8 mil. lei și sunt în creștere cu 7,7% față de indicatorul precizat. Reamintim că pe parcursul anului precedent au fost operate modificări la Legea bugetului de stat și, ca urmare, veniturile au fost precizate în sumă de 45 864,9 mil. lei, cu 4449,5 mil. lei mai mult decât suma aprobată inițial. Comparativ cu anul 2020, veniturile bugetului de stat s-au majorat cu 28,3% în urma relansării economiei după criza provocată de pandemie. Astfel, ponderea veniturilor bugetului de stat în bugetul public național a constituit 63,8%, iar ca pondere în PIB acestea au constituit 20,4%.
 
Raportul privind executarea bugetului de stat pentru anul 2021 a fost prezentat astăzi, 1 iunie, în ședința Executivului și urmează a fi transmis Parlamentului pentru aprobare.

 

În structura veniturilor bugetului de stat pentru anul 2021 partea preponderentă (90,1% sau 44 513 mil. lei) o constituie încasările de la impozite și taxe, față de anul 2020 majorându-se cu 24,4%.

 

Cheltuielile bugetului de stat au fost executate în sumă de 54116,9 mil. lei, ceea ce constituie 93,9% față de prevederile anuale. Conform raportului, cel mai scăzut nivel de executare se atestă la cheltuielile din cadrul proiectelor de finanțare din surse externe, care constituie 67,6% din prevederile anuale, cauzele principale ale valorificării reduse fiind majorarea semnificativă a prețurilor la materialele de construcții, tergiversarea în implementarea standardelor europene, capacitățile modeste de management a proiectelor la unele sectoare, tergiversarea și desfășurarea repetată procedurilor de achiziții publice etc.

 

Cele mai mari volume de cheltuieli neexecutate se atestă la serviciile în domeniul economiei – 30,7%, servicii de stat cu destinații generale – 23,5%, la cheltuielile în domeniul protecției sociale – 14,7%, ocrotirea sănătății – 11% și în învățământ – 8,2%.

 

La situația din 31 decembrie 2021, soldul datoriei de stat a constituit 77752,7 mil. lei, dintre care 33281,4 mil. lei – datoria internă, care a înregistrat o majorare comparativ cu anul 2020 cu 14,6%.

 

Executivul a aprobat și proiectele de hotărâre a Parlamentului privind rapoartele de executare a bugetului asigurărilor sociale de stat și a fondurilor obligatorii de asistență medicală.

 

Conform Raportului privind executarea BASS, la situaţia de 1 ianuarie 2022 veniturile au fost executate în sumă de 27246,8 mil. lei, cu 12,2% mai mult faţă de anul precedent, ponderea veniturilor totale executate ale BASS în bugetul public național constituind 35,2%, iar ca pondere în PIB – 11,7%.

 

În același timp, cheltuielile BASS au fost executate în sumă de 27186, 8 mil. lei, cu 12,1% mai mult faţă de anul precedent. Ponderea cheltuielilor totale executate ale BASS în BPN a constituit 33,2%, în scădere cu 0,2% comparativ cu anul 2020, iar ca pondere în PIB  – 11,6%, mai mult cu 0,1% în comparație cu anul 2020.

 

Executarea BASS în anul 2021 s-a încheiat cu un sold bugetar în sumă de 60013,6 mii lei.

 

Veniturile FAOAM au fost executate în sumă de 11540 mil. lei, depășind cu 7% prevederile anuale, iar în comparație cu anul 2020 suma veniturilor a sporit cu 35,1%. În structura veniturilor 49,5% au revenit veniturilor proprii (primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală și alte venituri), iar 50,5% reprezintă transferuri de la bugetul de stat.

 

Cheltuielile FAOAM au fost executate în sumă de 11552 mil. lei (97,4% din suma rectificată), majoritatea cheltuielilor executate  (99%) sunt cele destinate pentru achitarea serviciilor medicale și farmaceutice (fondul de bază) și au crescut cu 38,3% față de anul precedent.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

1111 views

The date of publishing:

01 June /2022 16:37

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

bugetul de stat | bass | FAOAM | raport | anul 2021 | guvern Moldova

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon