News

Reglementarea gestionării vehiculelor scoase din uz

Asigurarea unei rețele de colectare/valorificare a vehiculelor scoase din uz, a posibilității ca ultimul deținător al vehiculului să îl poată preda gratuit unei unități de colectare, precum și extinderea reutilizării și reciclării materialelor din vehiculul uzat sunt obiectivele Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor pentru anii 2013-2027. 
În acest sens, Ministerul Mediului a elaborat proiectul Regulamentului privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, care urmează a fi aprobat prin hotărâre de Guvern, proiectul fiind examinat în cadrul ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător din 9 noiembrie 2021.
 

Potrivit documentului, va fi interzisă comercializarea vehiculelor, a materialelor și componentelor acestora provenite de la entitățile care nu sunt înregistrați în Lista producătorilor care cad sub incidența reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (REP). Importatorii și distribuitorii de vehicule vor fi incluși în această listă prin intermediul sistemului automatizat informațional Managementul Deșeurilor (SIA MD).

 

Totodată, radierea din circulație a vehiculului se va realiza doar în baza prezentării certificatului de distrugere, emis la preluarea vehiculului scos din uz de către agentul economic autorizat.

 

Autoritățile speră că, prin implementarea proiectului, se va reuși până în anul 2027 reutilizarea și reciclarea deșeurilor respective în proporție de 95%, ceea ce va aduce beneficii economice semnificative și noi locuri de muncă.

 

Potrivit datelor, parcul auto național crește anual cu circa 30 mii de unități de transport, dintre care doar 12% sunt unități noi comercializate de importatori oficiali. În același timp, se observă o creștere continuă a ponderii autoturismelor cu o vechime mare: dacă în anul 2014 autovehiculele cu o vechime de peste 10 ani constituiau 68,5%, în anul 2018 cota acestora a crescut până la 79,7%.

 

În momentul de față eliminarea deșeurilor provenite de la vehiculele scoase din uz este realizată prin depozitare. Potrivit datelor prezentate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului, în anul 2020 au fost puse în funcțiune 1136 depozite de deșeuri cu suprafața de 1222,05 ha.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Mediului

1365 views

The date of publishing:

10 November /2021 07:59

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

gestionarea deșeurilor | autovehicule scoase din uz | depozite | proiect HG

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon