News

Sistemele de irigare pot fi transmise în gestiunea UAT de nivelul al doilea

Stațiile de pompare, canalele, construcțiile hidrotehnice și părțile componente ale sistemelor de irigare și desecare se vor transmite în proprietatea publică, cu titlu gratuit, din administrarea Ministerului Mediului, a Agenției „Apele Moldovei” şi din gestiunea unor întreprinderi. O hotărâre în acest sens este propusă spre consultare de Ministerul Mediului. Astfel, peste 710 obiective aflate în administrare Întreprinderilor de Stat: „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare (STI) Hâncești”; „ STI Briceni”; „ STI Ungheni”; „ STI Cahul”; „ STI Vulcănești”; „Sistemul de gospodărire a apelor Nistru-Centru”; „ STI Drochia”; „ STI Orhei” etc., precum și a Ministerului Mediului şi a Agenției „Apele Moldovei”, dar și echipamentele electromecanice, construcțiile hidrotehnice, conductele de presiune și alte componente, bunuri și construcții accesorii vor fi administrate de unitățile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea. În acest sens, Agenția Relații Funciare și Cadastru, în termen de 90 zile, va organiza și opera în documentația cadastrală modificările care decurg din prevederile prezentului proiect și ale legislației cadastrale în vigoare, iar Ministerul Finanțelor va finanța cheltuielile necesare pentru transmiterea bunurilor menționate. Totodată, se vor opera modificări și în Programul de dezvoltare a gospodăririi apelor şi a hidroamelioraţiei în Republica Moldova pentru anii 2011-2020. P.7 al Programului, care reglementează atribuțiile ministerelor de resort, va prevedea că acestea acordă asistenţă consultativă şi de recomandare, precum şi exercită controlul pentru a asigura întreţinerea în stare tehnică conformă, a staţiilor de pompare, a construcţiilor hidrotehnice şi a apeductelor magistrale sub presiune ale sistemelor de irigare - proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale. Menționăm că, în prezent, conform prevederilor în vigoare, ministerele responsabile au atribuții mai largi: • asigurarea reabilitării sistemelor de irigare rentabile şi construcţia unor noi sisteme de irigare • stimularea aplicării irigaţiei prin alocarea mijloacelor bugetare pentru recompensarea parţială a cheltuielilor suportate la pomparea apei; Agenţia „Apele Moldovei • asigurarea atragerii investiţiilor străine, a granturilor şi a mijloacelor financiare de la producătorii agricoli • efectuarea controlului privind exploatarea construcţiilor hidrotehnice ale sistemelor de irigare • exercitarea controlului stării tehnice a echipamentului de irigare, parametrilor hidrofizici ai solului pe terenurile irigate, ţine evidenţa calităţii apei • întreţinerea în stare tehnică conformă, în limitele alocaţiilor aprobate anual în bugetul de stat, a staţiilor de pompare, a construcţiilor hidrotehnice şi a apeductelor magistrale sub presiune ale sistemelor de irigare. În nota informativă a documentului este menționat faptul că aceste modificări sunt condiționate de necesitatea asigurării unei administrări mai eficiente a terenurilor irigabile și construcțiilor hidrotehnice, pentru a asigura o colaborare mai eficientă între autoritatea administrativă de gestionare a apelor și autoritățile administrației publice locale, dar și pentru a garanta întreținerea sistemelor de irigare ca un serviciu public obligatoriu. În sprijinul acestei propuneri, autorul menționează că, de la momentul transmiterii în administrarea Agenției ,,Apele Moldovei" a stațiilor de pompare, Agenția nu a dispus de surse financiare suficiente pentru administrarea și întreținerea corespunzătoare a acestora, iar instituția a fost nevoită să identifice în permanență fonduri pentru intreținere.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1009 views

The date of publishing:

07 June /2017 14:00

Domeniu:

Noutăți

Tags:

sistem de irigare | gestionare | gestionarea fondurilor publice | unitate administrativ-teritoriala

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon