News

Statul facilitează parteneriatul public-privat

Ministerul Economiei și Infrastructurii propune pentru consultări publice proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adăugată fără drept de deducere a mărfurilor şi serviciilor importate de către parteneri în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat din lista lucrărilor şi serviciilor de interes public naţional propuse parteneriatului public-privat. În opinia autorilor, parteneriatul public–privat (PPP) reprezintă o metodă eficientă de implicare și atragere a capitalului privat în realizarea proiectelor de interes public, bazat pe capacitățile fiecărui partener de a repartiza resursele şi beneficiile, totodată oferind posibilitatea transferării riscurilor de la stat (cele de finanțare, construcţie și operare) către sectorul privat. De asemenea, sectorul privat va fi nemijlocit implicat în dezvoltarea diferitor ramuri ale economiei naționale - infrastructura din transport, energetică, învățământ, cultură, deservire socială, securitatea statului. Realizarea acestor beneficii de interes public necesită neblocarea resurselor financiare a agenţilor economici în taxa pe valoarea adăugată, fapt care a motivat completarea art.103 al Codului fiscal cu un nou alineat, (98), care prevede scutirea de TVA, fără drept de deducere, mărfurile și serviciile importate de parteneri în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat. Lista lucrărilor și serviciilor de interes public propuse PPP este aprobată de Guvern conform art. 11 lit. a) din Legea nr.179-XVI din 10.07.2008. Tot prin această Lege parteneriatul public-privat este recunoscut similar investițiilor prin finanțare internațională în cadrul proiectelor de asistență investițională, finanțate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului, obiectul cărora este un interes public. Proiectul poate fi consultat până la 2 martie 2018.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Economiei

1691 views

The date of publishing:

14 February /2018 11:04

Catalogul tematic

T.V.A. | Noutăți | Legislație fiscală

Tags:

parteneriat public-privat | scutire | scutire de taxa | TVA | Proiect | import | mărfuri importate | Hotarare de Guvern

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon