News

Supravegherea de stat împotriva incendiilor. Principiul aprobării tacite

În Monitorul Oficial nr. 371-382 din 27 octombrie 2017 a fost publicată Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 185 din 21 septembrie 2017, prin care s-au aprobat modificări şi completări la Legea nr. 267/1994 privind apărarea împotriva incendiilor. Conform modificărilor intrate în vigoare, cu cel puțin 15 zile înainte de inițierea unei activități economice, persoana juridică sau fizică este obligată, odată cu notificarea transmisă conform Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior, după caz, să înștiințeze despre acest fapt organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor din raza teritorială unde se va desfășura activitatea economică. Notificarea recepționată de la persoana fizică sau juridică, precum şi înștiințarea de notificare venită din partea autorității publice locale servește temei pentru inițierea unui control inopinat de către organul supravegherii de stat în vederea verificării respectării cerințelor și măsurilor de prevenire şi apărare împotriva incendiilor, de altfel, ca şi la finele executării lucrărilor în construcții și până la darea în exploatare a obiectivului construit/reconstruit. În urma controlului efectuat, organul supravegherii de stat emite un proces-verbal de control în care se atestă lipsa sau existența abaterilor de la cerințele legislației. Controlul este efectuat gratis, iar procesul-verbal de control este emis în cel mult 15 zile de la data notificării. După obținerea procesului-verbal de control care consemnează lipsa de abateri de la cerințele de apărare împotriva incendiilor în privința obiectivului sau activității notificate, agentul economic nu este obligat să mai obțină alte avize sau coordonări din partea organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor. În cazul în care organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor nu a inițiat un control în urma notificării și/sau nu a emis un proces-verbal de control în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea notificării, survine principiul aprobării tacite și exemplarul de notificare pe care se confirmă recepționarea notificării substituie procesul-verbal de control până la data la care organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor va emite un proces-verbal de control în modul corespunzător.
author icon

Victoria Belous

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2588 views

The date of publishing:

01 November /2017 08:36

Catalogul tematic

Noutăți | Aprobare tacită

Tags:

incendii | aprobare | notificare | legislatie

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon