News

Tendințe pozitive în sectorul turismului

În ianuarie-septembrie anul curent structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare din Moldova au fost frecventate de 126,1 mii de turiști, în creștere de 1,9 ori față de perioada corespunzătoare a anului precedent, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în ianuarie-septembrie 2020 față de ianuarie-septembrie 2019 cu circa 234,0 mii de turiști (de 4,5 ori).
 
Conform datelor Biroului National de Statistică (BNS), din numărul total de turiști, 81,6 mii (sau 64,7%) sunt rezidenți și 44,5 mii (35,3%) – turiștii nerezidenți. Astfel, în comparație cu perioadă respectivă din anul precedent s-a majorat numărul turiștilor cazați la hoteluri și moteluri – cu 29,0 mii persoane (+76,3%), structuri de odihnă – cu 14,4 mii (+154,8%), structuri de întremare – cu 7,7 mii (+97,1%), pensiuni turistice și agroturistice – cu 6,1 mii turiști (+69,9%), tabere de vacanță – cu 2,5 mii (de 14,2 ori).
 
Statisticile oficiale demonstrează că ponderi mai însemnate în numărul total de turişti nerezidenți cazaţi în structurile de primire turistică colective le-au revenit turiştilor din România (28,8%), Federația Rusă (12,4%), Ucraina (11,5%), SUA (7,2%), Turcia (4,5%), Germania (4,2%), Italia (3,7%), Israel (3,0%), Polonia (2,9%), Franța (2,1%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (2,0%), Canada (1,5%), Olanda (1,2%), Bulgaria (1,1%) și Belgia (1,0%).
 
În primele nouă luni ale anului curent în structurile de primire turistică colective au fost înregistrate 543,3 mii de înnoptări ale turiștilor, cu 267,3 mii (sau 96,8%) mai multe față de perioada similară din anul 2020, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în ianuarie-septembrie 2020 față de ianuarie-septembrie 2019 de 4,7 ori.
 
De menționat că în perioada analizată numărul de locuri de cazare oferite turiștilor a fost de 93,0 mii locuri-pat sau cu 27,0 mii (+40,8%) mai mare față de perioada similară din anul 2020. Sporirea indicatorului a fost condiționată de majorarea acestora la hoteluri și moteluri – cu 8,2 mii (+23,6%), structuri de odihnă – cu 7,5 mii (+75,5%), structuri de întremare – cu 4,4 mii (+38,2%), pensiuni turistice și agroturistice – cu 2,4 mii (+50,0%), tabere de vacanță – cu 4,0 mii (de 2,6 ori), cămine pentru vizitatori – cu 460 (+17,5%).
 
Cu toate acestea, indicele de utilizare netă a capacității de cazare turistică în ianuarie-septembrie anul curent a constituit 19,0%, din care: la cămine pentru vizitatori – 54,3%, structuri de întremare – 45,5%, tabere de vacanță – 14,2%, hoteluri și moteluri – 12,2%, pensiuni turistice şi agroturistice – 12,1%, structuri de odihnă – 10,3%.
 
Durata medie de şedere a unui turist în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2021 a fost de 5,3 zile (6,5 zile – pentru turiștii rezidenți și 3,2 zile – pentru turiştii nerezidenți).

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Biroul Naţional de Statistică al RM

843 views

The date of publishing:

19 November /2021 07:59

Catalogul tematic

Noutăți | Turism

Tags:

turism Moldova | cazare | turisti | rezident | nerezident

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon