News

Transportarea mărfurilor în regim vamal. În ce condiții ar putea fi extins termenul de tranzit

La transportarea mărfurilor în regim vamal de tranzit cu mijloace de transport auto, în anumite situații (transportatorul nu se încadrează în termenul de tranzit acordat iniţial sau este obligat, conform Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi internaţionale pe şosele, să se odihnească după parcurgerea unui interval anumit de timp, evenimente neprevăzute etc.), termenul de tranzit acordat inițial poate fi ulterior prelungit. 
Serviciul Vamal a propus spre consultare publică proiectul ordinului cu privire la unele particularităţi ale procedurii de tranzit, ce conține:
- Metodologia prelungirii termenului de tranzit
- Instrucțiunea cu privire la evenimente şi nereguli în cadrul procedurii de tranzit
- Regulamentul cu privire la procedura de invalidare a declarației de tranzit.


Metodologia are ca scop determinarea succesiunii operațiunilor vamale legate de prelungirea termenului în care mărfurile plasate sub regim de tranzit vamal trebuie transportate de la postul vamal de plecare către cel de destinație. Termenul limită de tranzit se consideră expirat la ora 24 a ultimei zile din termenul acordat de către organul vamal, dar nu poate depăşi cumulativ 8 zile


În scopul extinderii termenului de tranzit, transportatorul sau reprezentantul acestuia va depune o cerere, pe suport de hârtie sau în format electronic, iar funcționarul vamal care a recepționat cererea, nu mai târziu de 3 ore de la momentul înregistrării, va lua o  decizie de prelungire sau de refuz a termenului de tranzit în limita prevederilor articolului 42 alin. (2) din Codul vamal.În același timp, termenul va putea fi extins și în cazul survenirii unor evenimente neprevăzute, cum ar fi un accident rutier sau deteriorarea mijlocului de transport, prin depunerea unei cereri la postul vamal proxim. Funcţionarul vamal desemnat notifică despre prelungirea termenului de tranzit, prin intermediul poştei electronice, postul vamal de destinaţie şi Secţia Tranzit din cadrul Aparatului Central.

După cum prevede Instrucțiunea cu privire la evenimente și nereguli în cadrul procedurii de tranzit, operațiunea de transbordare se va efectua doar cu permisiunea postului vamal proxim.  La  transbordarea mărfurilor într-un alt mijloc de transport ce aparţine aceluiaşi transportator, continuarea operaţiunii de tranzit se efectuează cu aceleaşi documente de transport, cu indicarea în scrisoarea de trăsură (CMR) a numerelor de înmatriculare noi şi aplicarea ştampilei funcţionarului vamal desemnat. Dacă transbordarea va continua cu utilizarea mijlocului de transport ce aparţine altui transportator, conducătorul va prezenta contractul de transport al mărfurilor, încheiat între cei doi transportatori. 
Totodată, potrivit Regulamentului cu privire la procedura de invalidare a declarației de tranzit, la cerere, organul vamal invalidează declarația de tranzit deja înregistrată în SI ,,ASYCUDA World”, dacă solicitantul furnizează dovezi că marfa a fost declarată eronat pentru regimul vamal de tranzit corespunzător declarației sau dacă, în urma unor împrejurări speciale, plasarea mărfurilor sub regim vamal de tranzit pentru care acestea au fost declarate nu mai este justificată. Este important de menționat că declarația de tranzit nu poate fi invalidată după ce mărfurile au părăsit zona de control vamal a postului vamal de plecare, decât în cazul în care mărfurile au fost declarate, în mod eronat, în cadrul mai multor declarații de tranzit. 


Totodată, organul vamal propune abrogarea Ordinului nr. 131–O din 18.02.2013 cu privire la unele aspecte ale procedurii de tranzit.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Serviciul Vamal al Republicii Moldova

953 views

The date of publishing:

07 June /2021 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

vama | tranzit | declaraţia

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon