News

Transportul public: capitala va majora prețul călătoriilor

Tariful pentru o călătorie în transportul public pe teritoriul mun. Chișinău ar putea spori până la 6 lei. Proiectul deciziei Consiliului municipal cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru călătoria în transportul public este inclus pe agenda ședinției Consiliului de mâine, 21 aprilie.
 
Noile tarife propuse pentru transportul călătorilor se bazează pe acoperirea cheltuielilor necesare pentru exploatarea eficientă a unităților de transport, optimizarea  cheltuielilor pentru combustibilul, reparațiile tehnice, asigurarea serviciilor de calitate la transportul călătorilor, conform normelor stabilite pentru fiecare tip de transport, corelarea tarifului la indicatorii economici naționali, unificarea sistemului de tarifare pentru toate tipurile de transport public municipal, precum și pe alte principii.

 

Astfel, se propune ca la formarea tarifului final pentru biletul de călătorie și pentru abonament să fie luată în calcul o valoare de referință, care reprezintă valoarea absolută exprimată în lei și se va stabili prin aplicarea mai multor coeficienți și va fi aprobată prin decizia CMC cu votul a 50+1 consilieri. Aceasta nu va putea fi mai mare decât 0,06% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de referință, fiind indexată bienal, în luna martie.

 

În același timp, autoritățile își propun să dezvolte cultura abonamentelor în rândul călătorilor, în detrimentul biletelor de unică folosință, prevăzând reduceri semnificative pentru călătorii care optează pentru achiziția abonamentelor. Astfel, în cazul tuturor categoriilor de călători, achiziția de abonamente va duce la o diminuare a costului mediu pentru o călătorie de la 2 până la 5 ori, în dependență de categoria de călători și perioada de valabilitate a abonamentului (1 lună, 3 luni sau 6 luni).

 

Totodată, se propune ca dreptul la transport public gratuit să fie extins elevilor din clasele I-IV, iar capii de familii monoparentale și ai celor din familii cu mulți copii să beneficieze de tarif redus în cazul optării pentru achiziționarea abonamentelor.

 

De asemenea, dreptul la tarif redus va fi extins și personalului didactic din învățământul profesional secundar și post secundar, dar și asupra personalului auxiliar din instituțiile de învățământ publice care își au sediul în mun. Chișinău.

 

În nota documentului se menționează că tarifele actuale stabilite în anul 2009 au fost calculate reieșind din prețul de cost al călătoriilor cu transportul public respectiv, dar în perioada 2009-2022 prețurile la combustibil, materiale, piese de rezervă și servicii au crescut considerabil, ceea ce a dus la majorarea cheltuielilor întreprinderilor de transport. Totodată, a crescut și puterea de cumpărare a populației în urma indexării salariilor.

 

Metodologia va fi aplicată tuturor operatorilor de transport public, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1459 views

The date of publishing:

20 April /2022 14:06

Domeniu:

Noutăți

Tags:

tarif | transport public | majorarea preţurilor | Proiect | consiliul municipal Chisinau

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon