News

Un nou director interimar la AIPA

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură are un nou director interimar. De ieri, funсția respectivă este exercitată prin ordinul ministrului Agriculturii, Eduard Grama, de către directorul adjunct al AIPA, Nicolae Ciubuc. Ciubuc a fost director adjunct al AIPA din anul 2010. Anterior, a activat în cadrul Ministerului Agriculturii în domeniul juridic și armonizării legislației. A absolvit USM și Academia de Administrare Publică de pe lângă Guvernul Republicii Moldova, unde a obținut titlul de magistru în management public. Proaspătul director interimar al AIPA urmează să inițieze un program de redresare a Agenției axat pe obiectivele statuate în documentele de politici sectoriale și Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală a Republicii Moldova 2014 - 2020. Nicolae Ciubuc vine, pentru următoarea perioadă, cu un program amplu, format din 10 pași prin care își propune:
  • Reevaluarea capacităților instituționale, consolidarea echipei, promovarea și menținerea unui corp de funcționari publici profesioniști și integri;
  • Asigurarea transparenței totale, în ceea ce privește lista beneficiarilor, sumele, încălcări și fraude, inclusiv prin crearea Consiliului de supraveghere în cadrul AIPA din reprezentanți ai autorităților publice, organelor de combatere a corupției, precum și ai societății civile;
  • Consolidarea relațiilor cu asociațiile de profil, organizațiile de consultanță și extensiune, precum și cu partenerii de dezvoltare, în vederea stabilirii unor parteneriate stabile bazate pe încredere, colaborare și respect;
  • Asigurarea unui dialog permanent cu agricultorii, receptiv la doleanțele acestora;
  • Eliminarea factorilor discriminatori în acordarea subvențiilor inclusiv pe culori politice, având la bază principiul egalității și imparțialității în acordarea subvențiilor;
  • Perfecționarea sistemului de verificare și control, prin implementarea sistemului de verificare și întocmire la fața locului a actelor de inspecție;
  • Lupta împotriva corupției și birocrației excesive, inclusiv derularea și asigurarea finalizării investigațiilor/anchetelor de serviciu legate de fraudele din sistem, eliminarea actelor inutile în procesul obținerii subvențiilor;
  • Stabilirea unui mecanism eficient de conlucrare cu organele de drept/control în vederea contracarării fraudelor în procesul obținerii subvențiilor și asigurării gestionării, cât mai eficiente a mijloacelor financiare administrate prin AIPA;
  • Promovarea imaginii instituției prin implicarea acesteia în diverse activități de promovare, inclusiv menținerea unui dialog continuu și eficient cu mass media.
  • Contribuția la perfecționarea cadrului legal, armonizarea legislației aferente sistemului de subvenționare.
Funcția de director al Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură a rămas vacantă în luna ianuarie, după ce Petru Maleru a demisionat, în plin scandal legat de blocajul creditului polonez de 100 de milioane de euro și restanțelor la subvențiile pentru agricultură. Galina Petrachi, director adjunct al AIPA, a asigurat interimatul șefiei instituției din 26 ianuarie.

via | www.bani.md

1621 views

The date of publishing:

04 May /2016 17:00

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

director | AIPA | Moldova | prioritati | managenent public

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon