News

Uniformizarea cotelor de impozitare a veniturilor pentru anul 2021

Politica bugetar-fiscală pentru anul 2021 votată de Parlament ieri, 16 decembrie 2020, în lectură finală, prevede uniformizarea cotelor de impozitare a veniturilor, cota standard fiind stabilită de 12%.
 
Astfel, conform modificărilor la art. 901 CF, din 1 ianuarie 2021 persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal (CF) vor reține un impozit în mărime de 12% (față de 10% în anul 2020) din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.

 

Totodată, în anul viitor reţinerile din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali, a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal conform cap. 103, pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural, vor constitui  50% din cota standard, respectiv, 6% (în anul 2020, aceasta constituia 5% din veniturile indicate).

 

De la 10% la 12%  se modifică și impozitului reținut de comisionar din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) pe veniturile obţinute de către acestea aferente desfacerii prin unităţile comerţului de consignaţie a mărfurilor.

 

Totodată, este aprobată diminuarea impozitului pe profitul persoanelor ce practică profesiile juridice (avocați, notari, executori judecătorețti, mediatori etc), de la 18% la cota standard.

 

Legea aprobată prevede și completarea art. 901 cu un nou alineat (37) care stabilește că băncile, asociațiile de economii și împrumut, precum și emitenții de valori mobiliare corporative vor reţine un impozit în mărime de 3% (25% din cota standard) din dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente.

 

Menționăm că , în cazul transmiterii în locațiune a bunurilor de la persoana fizică către altă persoana fizică, precum și impozitul pe profitul gospodăriilor țărănești rămân la cota existentă – 7%.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

5961 views

The date of publishing:

17 December /2020 11:08

Domeniu:

Impozitul pe venit | Noutăți

Tags:

impozit pe venit | politica bugetar fiscala | monitorul.fisc.md

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon