News

Valoarea în vamă: royalty și taxa de licență la import

Serviciul Vamal comunică că, pornind de la definiția valorii de tranzacție, care cuprinde „toate plățile efectuate sau care urmează să fie efectuate de cumpărător către vânzător sau către o persoană terță, care are rolul să îndeplinească obligația vânzătorului, ca o condiție de vânzare a bunurilor importate”, atât redevențele, cât și taxele de licență constituie parte a plății pe care o efectuează cumpărătorul pentru mărfuri. Astfel, la determinarea valorii în vamă, în baza prețului efectiv plătit sau de plătit, se includ redevențele și taxele pentru licențe referitoare la mărfurile de evaluat, pe care cumpărătorul este obligat să le achite, direct sau indirect, în situația în care: • sunt legate de mărfurile supuse evaluării; şi • constituie o condiţie a vânzării acestor mărfuri. Respectiv, în cazul în care tranzacția de import implică și achitarea unor sume ce țin de redevențe/royalty și taxe pentru licență, agentul economic/reprezentantul este obligat să declare organului vamal despre aceste plăți la momentul completării tipizatei declarației pentru valoare D.V.1, potrivit procedurii stabilite. În situația în care sumele pentru redevențele sau taxa de licență nu pot fi stabilite cu exactitate la momentul vămuirii (potrivit clauzelor contractuale), agentul economic este în drept să declare o valoare în vamă provizorie. În acest caz determinarea definitivă a valorii în vamă se amână și mărfurile sunt plasate în liberă circulație, cu respectarea unor condiții. Declararea și achitarea drepturilor de import aferente valorii redevențelor sau taxei de licență stabilite cu caracter definitiv se efectuează la cererea scrisă a declarantului, prin întocmirea deciziei de regularizare de către organul vamal. Pentru întocmirea deciziei de regularizare și asigurarea repartizării valorii redevenței sau taxei de licență conform articolelor din declarația vamală respectivă, operatorul economic este obligat să pună la dispoziția autorității vamale toate elementele constitutive privitor la denumirea, cantitatea, unitatea de măsură, numărul de referință a declarației vamale în detaliu. Totodată, agentul economic poate, conform legislației, să declare și să achite drepturile de import pe baza clasificării tarifare a mărfurilor pentru care se percepe cea mai mare taxă vamală. Neachitarea drepturilor de import aferente sumelor redevențelor/royalty și taxei de licență în termenii stabiliți se sancționează în conformitate cu prevederile Codului vamal. Normele privind includerea plăților respective în calculul valorii în vamă sunt stipulate în Acordul privind aplicarea Articolului VII al GATT, Legea cu privire la tariful vamal nr.1380/1997 și Regulamentul privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor, aprobat prin HG nr. 974/2016. În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații cu privire la acest subiect, puteți contacta operatorii Centrului Unic de Apel al Serviciului Vamal la numărul de telefon (+373 22) 574 111 sau puteți adresa întrebarea Dvs. prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail: sectia.valoare.vama@customs.gov.md.


via | www.customs.gov.md

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Serviciul Vamal al Republicii Moldova

2518 views

The date of publishing:

24 July /2019 08:00

Catalogul tematic

Noutăți | Royalty | Licenţă

Tags:

valoare in vama | royalty | taxa | licenţă | Serviciul Vamal | monitorul.fisc.md

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon