News

Veniturile acumulate în BPN sunt în creștere

În perioada ianuarie – august 2021, la bugetul public național (BPN) au fost acumulate venituri în sumă de 46,9 mld. lei, fiind în creștere cu 8,0 mld. lei față de perioada similară a anului trecut. Cheltuielile au constituit 49,9 mld. lei, care, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 sunt mai mari cu 5,9 mld. lei. Executarea bugetului public național s-a încheiat cu un deficit în sumă de 3,0 mld. lei, iar soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale bugetului public național au constituit 8,6 mld. lei, comunică Ministerul Finanțelor.

 

Totodată, veniturile bugetului de stat, în perioada de referință, au constituit 29,1 mld. lei, înregistrând o creștere de 5,3 mld. lei, față de perioada similară a anului trecut.

 

Veniturile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat au constituit 12,5 mld. lei, cu 2,0 miliarde lei mai mult față de perioada respectivă a anului 2020, iar veniturile administrare de către Serviciul Vamal au constituit 17,4 mld. lei, fiind în creștere cu 3,6 mld. lei comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. 

 

Cheltuielile bugetului de stat au fost executate în sumă de 33,6 mld. lei, mai mult cu 3,8 mld. lei, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Executarea bugetului de stat s-a încheiat cu un deficit în sumă de 4,5 mld. lei, iar soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului de stat au constituit 4,7 mld. lei.

 

Ministerul Finanțelor a asigurat onorarea tuturor angajamentelor de plată pentru perioada ianuarie - august a anului curent, toate plățile fiind finanțate integral.

 

Conform Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014 prioritar este onorarea obligațiunilor de deservire a datoriei de stat externă și internă, precum și achitarea salariilor, pensiilor și prestațiilor sociale. De asemenea, reiterăm faptul că, nu există riscuri de neexecutare/stopare a cheltuielilor aprobate în buget, dat fiind faptul că bugetul dispune de resurse financiare suficiente și asigură în permanență un management prudent al lichidităților. 

 

Gestionarea eficientă a finanțelor publice reprezintă prioritate maximă pentru Ministerul Finanțelor, contribuind astfel la obiectivul primordial de depășire a crizei pandemice și respectiv de relansare a economiei naționale.

 

Indicatorii principali privind executarea Bugetului Public Național și a componentelor acestuia (mil. lei)


via | mf.gov.md

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

602 views

The date of publishing:

03 September /2021 16:45

Catalogul tematic

Administrare fiscală | Noutăți

Tags:

BPN | venituri acumulate | Ministerul Finanţelor

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon