News

Viziuni de reorganizare a Inspecţiei Financiare

Guvernul nu a susţinut iniţiativa legislativă de reorganizare a Inspecţiei Financiare în Inspectoratul Financiar de stat. Proiectul dat stabilea cadrul legal, statutul, principiile de activitate şi atribuţiile Inspectoratului Financiar de Stat din subordinea Ministerului Finanţelor. Conform lui Octavian Armaşu, Ministerul Finanțelor, în comun cu Centrul de implementare a reformelor, este în proces de elaborare a cadrului normativ privind reorganizarea Inspecției Financiare, în vederea reconceptualizării modului de organizare și funcționare a acestei autorități pornind de la cele mai bune practici din domeniu. Într-adevăr, conform unor documente de politici - Strategia de dezvoltare a managementului finanţelor publice pentru anii 2013-2020 şi Planul naţional de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2018-2020, rolul şi atribuţiile Inspecţiei Financiare urmează a fi clarificate şi revizuite. Însă proiectul propus vine în contradicţie cu prevederile Legii privind administraţia publică centrală de specialitate, conform cărora autorităţile adminitrative din subordonarea ministerelor se constituie, se reorganizează şi se dezvoltă de către Guvern, la propunerea ministrului, a menţionat Octavian Armaşu. Astfel, deocamdată Inspecţia Financiară îşi va exercita atribuţiile prevăzute în Hotărârea privind organizarea activităţii de inspectare financiară. Autorii proiectului consideră, însă, că este necesară modernizarea Inspecţiei Financiare, prin crearea Inspectoratului, care, va proteja interesele statului, va gestiona fondurile şi patrimoniul public eficient, iar funcţia de control financiar se va baza pe analiza riscurilor. În nota documentului se spune că prin proiectul propus Inspecţia se va transforma într-un organ de control de tip european cu atribuţii de inspectare financiară eficientă şi optimă, cu minimizarea termenelor de efectuare a inspectărilor, activitatea fiind axată mai mult pe problemele relevante. Deputaţii mai susțin că este necesară şi majorarea numărului de angajați , pentru că, în prezent, există aproape 3700 de entități, care se includ în programul de activitate al Inspecției, iar cei 87 de angajați cu funcții de inspectare nu reușesc să facă faţă. De asemenea, este propusă majorarea salariilor angajaţilor, care ar urma să fie efectuată din contul despăgubirilor și încasărilor în rezultatul inspecțiilor. De exemplu, pe parcursul anului 2015, au fost încasate la buget 33,6 mil. lei. Implementarea proiectului va necesita cheltuieli de peste 35 mil. lei, peste 29 mil. fiind necesare pentru majorarea fondului de salarizare, 4,5 mil. - cheltuieli ce vizează procurarea echipamentului, precum şi 2 mil. lei, suplimentar, pentru alte necesități.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova | Guvernul Republicii Moldova

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon