News

Eficientizarea mecanismelor de recuperare efectivă a bunurilor infracționale

Ministerul Justiției a elaborat, urmare a propunerilor prezentate de către diverse instituții publice, un șir de modificări la actele normative în vigoare (perfecționarea mecanismului de confiscare a bunurilor infracționale), proiectul cărora a fost analizat în cadrul ședinței secretarilor generali de stat din 18 martie curent și urmează a fi înaintat pentru consultări publice.

 

În afirmația autorilor proiectului, scopul inițiativelor lansate constă în identificarea și implementarea mecanismelor, aplicarea cărora, după cum se preconizează, va spori eficiența în procesul de identificare, sechestrare, confiscare și recuperare efectivă a bunurilor infracționale și care vor permit reutilizarea socială a acestora.

 

În condițiile aprobării proiectului în redacția propusă, Codul de executare va fi completat cu noi prevederi ce vor reglementa procedura de executare a hotărârii de confiscare specială și confiscare extinsă a bunurilor. Astfel, în baza hotărârii de confiscare specială și confiscare extinsă a bunurilor, Serviciul Fiscal de Stat va putea începe procedura de executare în modul prevăzut de lege. SFS va putea antrena executorul judecătoresc la executarea hotărârilor de confiscare specială și confiscare extinsă a bunurilor care se află pe teritoriul RM în cazul în care bunurile vor fi identificate, însă va întâmpina dificultăți sau impedimente la executare.

 

Pentru identificarea bunurilor confiscate aflate peste hotarele țării autoritatea fiscală va fi în drept să antreneze în procesul de executare a hotărârilor de confiscare specială și confiscare extinsă a bunurilor Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, inclusiv în cazurile identificării urmăririi bunurilor deținute prin intermediul terțelor persoane.

 

Totodată, proiectul stabilește condițiile încetării procedurii de executare a hotărârii de confiscare specială și confiscare extinsă a bunurilor. Astfel, aceasta va putea fi încetată prin ordonanța motivată a procurorului la demersul organelor abilitate prin lege.

 

În particular, procedura executării reparării integrale a prejudiciului cauzat de infracțiune statului, executării confiscării speciale sau confiscării extinse a bunurilor va putea fi încetată în cazurile în care condamnatul va executa benevol și integral hotărârea definitivă a instanței; vor fi recuperate integral sumele indicate în hotărârea definitivă a instanței; vor exista motive obiective care fac imposibilă recuperarea integrală a sumelor indicate în hotărârea definitivă a instanței, ori desfășurarea în continuare a investigațiilor financiare va deveni costisitoare și nerezonabilă în raport cu valoarea urmărită.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

243 views

The date of publishing:

19 March /2024 13:40

Domeniu:

Noutăți fiscale | Sechestrarea bunurilor

Tags:

ministerul justitiei | confiscare | sechestrarea | bunuri infractionale

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon