Electronic services

Serviciile electronice fiscale – modalităţi de eficientizare a activităţilor de serviciu

Serviciile electronice fiscale prestate de Î.S. „Fiscservinform” au fost implementate reieşind din necesităţile contribuabililor. Utilizarea lor prevede o serie de avantaje, care vin să eficientizeze lucrul prestat de fiecare persoană în parte, astfel încît, să se contribuie continuu la ridicarea nivelului de productivitate a întreprinderii, indiferent de tipul şi natura ei: particulară sau de stat.

Pe parcursul anului 2009, Serviciul Fiscal de Stat, cu susţinerea donatorilor străini, a lansat portalul servicii.fisc.md, conceput ca un ghişeu unic prin intermediul căruia atît persoanele fizice, cît şi cele juridice beneficiază de servicii de raportare fiscală.

În urma monitorizării activităţii contribuabililor, instituţiilor publice, etc. şi depistării necesităţilor lor, Î.S. „Fiscservinform” a completat treptat lista serviciilor existenţe iniţial, cu altele noi.

Atenţie!! Pentru utilizarea serviciilor electronice fiscale, atît persoanele fizice, cît şi cele juridice trebuie să se înregistreze pe portalul servicii.fisc.md. În cazul în care au deja înregistrare pe site, accesul le este oferit automat.

Printre serviciile oferite se include şi cel cu privire la „Informaţia despre contribuabil”, care oferă posibilitatea de a verifica detalii despre contribuabil, prin introducerea codului fiscal al întreprinderii despre care se solicită informaţia (codul fiscal reprezentînd un număr personal de identificare a contribuabilului, un cod unic de identificare a subiecţilor impunerii, care acceptă valori, cifre, litere, cît şi caractere chirilice). Paşii necesari în utilizarea respectivului serviciu sînt:

  1. Înainte de a începe folosirea serviciului „Informaţia despre contribuabil”, contribuabilul trebuie să se autentifice în sistem.
  2. Acest serviciu se află sub numărul 5 din secţiunea servicii. Blocul „Servicii” se află în partea dreaptă a portalului, sub blocul „Autorizare”.
  3. Pe ecran apare un spaţiu gol în care este necesar să introduceţi codul fiscal al întreprinderii despre care doriţi să obţineţi informaţie;
  4. Tastaţi opţiunea „caută” şi puteţi vizualiza detalii cu privire la: denumirea întreprinderii, abreviatura, adresa oficiului central, forma organizatorico-juridică şi numele complet al administratorului întreprinderii.

Reieşind din considerentul că obiectivul principal al Î.S. „Fiscservinform” este de a oferi tuturor contribuabililor, agenţilor economici servicii de calitate, ne-am propus să aflăm care este părerea utilizatorilor vizavi de serviciul „Informaţia despre contribuabil”. Astfel, în urma unui microinterviu, am constatat că, contabilii în special, sînt foarte mulţumiţi, relatîndu-ne următoarele: „serviciul îmi economiseşte, în primul rînd, timp şi îmi oferă informaţiile de care am nevoie, fără ca să fac un efort în plus” (Tatiana); „Nu este necesar să mă deplasez nicăieri sau să aştept nuştiu cît timp pentru a obţine ceea de ce am nevoie. Plus că nici nu ştiu unde m-aş putea adresa în acest sens” (Iuliana); „Stau comod în faţa calculatorului şi obţin informaţia necesară despre un anumit contribuabil sau altul, de care am nevoie la serviciu. Sînt foarte mulţumită. E atît de simplu, dar în acelaşi timp, atît de comod. Îl utilizez frecvent şi l-am recomandat chiar şi prietenei mele” (Liliana).

În Republica Moldova orice agent economic înregistrat ca plătitor de Taxă pe Valoare Adăugată (T.V.A.) are obligaţia să emită facturi fiscale pentru livrările de bunuri sau prestări de servicii către beneficiar. La moment, falsificarea facturilor fiscale nu este un fenomen exclus, înregistrîndu-se cazuri similare. De aceea, pentru a confirma autenticitatea/falsitatea facturii fiscale, Î.S. „Fiscservinform” a iniţiat un serviciu denumit „Verificarea facturilor fiscale”. Specificul său constă în ideea de a permite utilizatorilor să verifice autenticitatea facturilor emise de către o întreprindere/instituţie. În acest context, dacă sunteţi deja înregistraţi pe portalul serviciilor electronice fiscale, obţinerea informaţiei suplimentare este posibilă respectînd următorii paşi:

  1. accesaţi serviciul „Ferificarea facturilor fiscale” de pe portalul servicii.fisc.md;

  2. pe ecran veţi vizualiza 3 spaţii goale, în care veţi introduce: codul fiscal al întreprinderii care a eliberat factura, seria şi numărul specificat pe factură;

  3. accesaţi opţiunea „Verifică” şi obţineţi detalii care confirmă dacă factura fiscală controlată aparţine întreprinderii emitente.

Personal am verificat autenticitatea unei facturi iar rezultatele obţinute mi-au confirmat că aceasta era legală. Am rămas satisfăcută de serviciu şi începînd cu acea zi verific facturile obţinute. Şi asta nu că aş pune, de fiecare dată, la îndoială autenticitatea lor, ci o fac din simplă curiozitate.

Î.S. „Fiscservinform” prestează şi servicii utile persoanelor fizice. Întrucît s-a finisat perioada de prezentare a Declaraţiei privind impozitul pe venit, am considerat oportun să vorbim în acest număr despre modalitatea de utilizare a serviciului „Verificarea obligaţiunii fiscale pentru persoane fizice”, reieşind din faptul că prin intermediul lui fiecare cetăţean a avut posibilitatea să-şi verifice starea obligaţiunii sale fiscale. În procesul de prezentare a Declaraţiei fiscale pe venit se pot înregistra diferite situaţii. De exemplu, un contribuabil poate avea un venit mai mare, pentru care este obligat să achite impozit pe venit, în schimb pentru alţii nu este exclusă probabilitatea ca statul să le restituie bani. Reieşind din aceste considerente, tocmai serviciul „Verificarea obligaţiunii fiscale pentru persoane fizice” poate să ofere răspuns.

Atenţie!! Serviciul nominalizat poate fi utilizat doar dacă cetăţeanul este conectat la „Declaraţia electronică”, în caz contrar, pe ecran se va afişa textul: „Acces limitat către acest serviciu. Pentru detalii apelaţi (022) 822-222”. Accesul oferit la „Declaraţie electronică” permite utilizarea tuturor celorlalte servicii destinate persoanelor fizice şi prestate prin intermediul portalului servicii.fisc.md.

Pentru a aplica serviciul „Verificarea obligaţiunii fiscale pentru persoane fizice” este necesar să respectaţi următorii paşi:

  1. deplasarea la oficiul Î.S. „Fiscservinform” situat pe adresa str. Ştefan cel Mare 162, etajul 2, biroul 220 (în incinta Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare) pentru a semna contractul de mandat şi a obţine semnătura electronică. Se prezintă buletinul de identitate în original şi copie;

  2. accesaţi serviciul nominalizat, după care apar 2 parametri: unul va conţine automat codul fiscal (datele fiind preluate din profilul utilizatorului), iar altul va fi gol, în spaţiul căruia se va indica anul pentru care se solicită fişa;

  3. accesați opţiunea „Afişează” şi vizualizaţi pe ecran un tabel în care sînt reflectate toate informaţiile privind veniturile achitate în folosul persoanei fizice şi impozitele reţinute.

Serviciile descrise anterior capătă treptat o atenţie tot mai sporită din partea contribuabililor, întrucît nu implică cheltuieli suplimentare pentru utilizare. Ele confirmă încă o dată în plus anumite detalii, simplificînd, astfel, metodologia de lucru a fiecărui cetăţean în parte

Pentru informaţii suplimentare cu privire la prezentarea dărilor de seamă fiscale co -rectate pentru perioadele fiscale începînd cu 1 ianuarie 2007, puteţi contacta Secţia de Asistenţă a Contribuabililor la numărul de telefon 0-8000-1525 (apel gratuit) sau vizualizaţi pagina web: www.fisc.md.

Monitorul fiscal FISC.md Nr.7 2012


Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

4786 views

The date of publishing:

23 May /2013 11:33

Catalogul tematic

Servicii electronice

Tags:

Serviciile electronice fiscale

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon