Electronic services

Serviciile electronice fiscale reduc efortul și distanța între contribuabili și Serviciul Fiscal de Stat

Recent a fost efectuat un studiu statistic pentru stabilirea gradului și intensității utilizării serviciilor electronice fiscale. Drept urmare, au fost identificate 3 servicii cel mai des utilizate. „Contul curent al contribuabilului” – un instrument ce permite accesarea on-line a informaţiilor despre obligaţiile fiscale ale contribuabilului şi verificarea statutului curent al tuturor restanţelor sau supraplăţilor la Bugetul Public Naţional. Serviciul oferă informaţii privind situaţia fiscală pe diferite clasificaţii bugetare, pentru diferite subdiviziuni ale companiei, precum şi informaţii privind soldurile istorice şi descifrarea calculului majorării de întîrziere. Lansat recent cu sprijinul programului Agenției SUA pentru Dezvoltare Internaţională „Comerţ, Investiţii şi Reglementarea Activităţii de Întreprinzător” (BRITE), acesta, în doar 2,5 luni de la implementare, a fost utilizat de 7 500 agenţi economici.
De fapt, elaborarea şi lansarea serviciului „Contul curent al contribuabilului” a fost foarte solicitată de agenţii economici. În primul rînd, pentru că oferă posibilitatea de vizualizare a informaţiei privind obligaţiunile fiscale ale tuturor subdiviziunilor companiei într-un singur cont, pe una sau pe toate clasificațiile bugetare. Respectiv, dispunînd de un calculator conectat la internet, direct de la serviciu sau de la domiciliu, la orice oră, ei îşi pot verifica restanţele sau supraplăţile la Bugetul Public Naţional. Prin intermediul acestui serviciu am urmărit simplificarea suplimentară a interacţiunii dintre SFS şi contribuabili, asigurîndu-le comoditate, simplitate şi operativitate, comunică dl. Ion Prisăcaru, șef al IFPS.
Un alt serviciu larg utilizat este „Declarație electronică” – acesta oferă tuturor contribuabililor (persoane fizice sau juridice) posibilitatea de a depune rapoartele fiscale cu aplicarea semnăturii digitale, semnăturii mobile sau semnăturii electronice de autentificare. Serviciul dat reprezintă un instrument eficient de creare, verificare şi transmiterea declarațiilor fiscale prin intermediul rețelei internet, fără necesitatea deplasării la organul fiscal. Potrivit dlui Vitalie Coceban, dezvoltarea acestui serviciu este o prioritate pentru întreprindere, iar numărul de 31 975 utilizatori vorbeşte de la sine despre avantajele şi eficiența pe care le implică această metodă de interacţiune cu SFS în procesul de raportare fiscală. Cît privește serviciul „e-Factura”, acesta reprezintă o soluție informatică, lansată recent, destinată agenților economici din Republica Moldova pentru formarea şi circulația electronică a facturilor și facturilor fiscale. Ideea de bază a proiectului este centrată pe modernizarea mecanismului existent de livrare şi evidenţă a facturilor şi facturilor fiscale, simplificînd pe această cale interacţiunea agenţilor economici cu Serviciul Fiscal de Stat. În ceea ce privește statistica de utilizare a SIA „e-Factura”, din momentul lansării (11.02.2014) și pînă în prezent serviciul a fost accesat de către 1 239 utilizatori unici din 1 039 companii abonate. De către 96 de întreprinderi au fost eliberate în total 3 178 de facturi fiscale/facturi. Recordul în valoarea totală fără T.V.A. a unei facturi la momentul actual este de 1 490 317 lei, iar totalul sumei de facturare pentru perioada de referință se ridică la 34 965 460,04 de lei.
Serviciul „e-Factura” oferă o serie de avantaje indiscutabile tuturor părților implicate în procesele implementării și utilizării acestui serviciu. Printre acestea accentuăm așa momente importante, precum: creşterea operativităţii și transparenței în documentarea tranzacţiilor efectuate, reducerea riscului falsificării facturilor fiscale, sporirea productivităţii muncii și reducerea cheltuielilor de imprimare a facturilor şi facturilor fiscale. Vor fi excluse riscurile de pierdere a formularelor facturilor sau facturilor fiscale, prin urmare vor fi minimizate cheltuielile suportate la emiterea și comanda facturilor fiscale atît de stat, cît și de agenții economici, spune dl Vitalie Coceban.
Toate serviciile electronice fiscale, dezvoltate astăzi de SFS au drept scop informarea şi ridicarea nivelului de deservire a contribuabililor. Aceste servicii accesibile prin rețeaua globală internet au menirea de a diminua costurile de administrare fiscală pentru antreprenoriat şi cetăţeni, de a asigura disponibilitatea acestor servicii 24/24, ce creează comoditate în exploatarea lor. Misiunea Î.S. „Fiscservinform” se orientează spre identificarea şi implementarea noilor metode de interacţiune între contribuabili şi Serviciul Fiscal, utilizînd realizările tehnologiilor informaţionale moderne. Serviciile electronice fiscale elaborate sunt la dispoziția contribuabililor, pentru a-i ajuta la îndeplinirea în termen și în mod onest a obligațiunilor sale fiscale. În luna iunie începe perioada activă de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare, fiind prevăzută în legislație o reducere de 15% pentru cei care achită suma completă a impozitului pînă la data de 30 iunie. Dacă ați scăpat această posibilitate, mai aveți doi termeni de achitare – 15 august și 15 octombrie – dar fără reducere. Astfel, ținem să vă reamintim despre unele posibilități noi de generare on-line a avizului de plată și achitarea impozitului, folosind serviciul electronic „Fișa imobilului”. Prin intermediul acestui serviciu, cetățeanul are posibilitatea să vizualizeze informaţia cu privire la bunul imobiliar pe care îl are în posesie, precum şi valoarea calculată a impozitului pentru fiecare bun imobil în parte. La fel în cadrul acestui serviciu, cetățeanul poate să-și genereze avizul de plată, și, fără a părăsi pagina web, să achite impozitul prin intermediul serviciului de plăți electronice „MPay”. Deci, pentru ca utilizarea acestui serviciu să fie adusă la un grad de maximă ușurință și comoditate, vă prezentăm ghidul pas cu pas al acestuia: 1. În partea de sus a interfeţei portalului servicii.fisc.md, apăsați butonul „Autentificare” pentru a deschide formularul de autentificare. Introduceţi login-ul (adresa e-mail) şi parola Dvs. în formularul afișat şi accesaţi opțiunea „Autentificare”. 2. După procedeul de autentificare în sistemul electronic, accesați compartimentul „Persoane fizice”. 3. Acum găsiți și activați serviciul „Fișa imobilului”. 4. În interfața acestuia indicaţi parametrul „Anul” pentru care doriți să solicitați fişa și tastați „Lista bunurilor imobile”. 5. Din informația afișată alegeți opțiunea „Calculează impozitul” 6. La etapa finală, efectuați plata prin metoda on-line cu ajutorul serviciul de plată electronică „MPay” ori alegeți „Descărcarea avizului de plată”. Astfel, cetățenii înregistrați pe site-ul servicii.fisc.md pot imprima datele afișate în „Fișa imobilului” și pe baza acestei informații să achite impozitul pe bunurile imobiliare în filialele bancare, chiar dacă încă nu au primit avizul tipărit prin poștă. O nouă posibilitate a fost integrată recent în luna mai, ce permite achitarea impozitului accesînd opțiunea „Achită” prin intermediul serviciului „MPay”. Accesarea serviciului este posibilă doar pentru persoanele fizice înregistrate pe portalul servicii.fisc.md, care au încheiat cu Î.S. „Fiscservinform” un acord de conectare gratuită la serviciile electronice fiscale. În luna iunie a fost semnat un acord de colaborare între Primăria mun. Chişinău și Î.S. „Fiscservinform”, optimizînd sub aspect funcţional SIA „Cadastru Fiscal”. Creat cu scopul de a asigura procesul de realizare, informare, colectare și soluţionarea dificultăţilor parvenite la administrarea impozitului pe bunurile imobiliare, acesta prevede asigurarea centralizată de către Î.S. „Fiscservinform” a proceselor de formare, generare, imprimare şi plicuire a avizelor de plată pentru persoane fizice, privind impozitul pe bunurile imobiliare înregistrate în municipiul Chişinău.
Această conlucrare reprezintă, de fapt, încă un pas spre sporirea eficacității în procesul colectării și gestiunii impozitelor pe bunurile imobiliare la Bugetul Public Naţional. Un nou obiectiv, pe care ni-l propunem astăzi în acest domeniu este implementarea unui serviciu electronic ce va expedia automat, din cadrul sistemului informațional „Cadastru Fiscal”, pe poşta electronică a cetățenilor avizele de plată, fără a implica necesitatea imprimării și transmiterii lor prin poșta fizică, spune Vitalie Coceban, Administratorul Î.S. „Fiscservinform”.
Astfel, SIA „Cadastru Fiscal” include o serie de funcţionalităţi destinate pentru facilitarea şi asigurarea activității de evidenţă a informaţiei despre subiecţii şi obiectele impozitării, calculul și colectarea obligaţiunilor fiscale ale acestora, prin interacţiunea centralizată privind generarea avizelor de plată a impozitului imobiliar şi realizarea procesului de informare a subiecţilor respectivi despre obligaţiunile lor fiscale. Prin urmare, crearea unui set întreg de servicii electronice fiscale, elaborate de SFS prin intermediul Î.S. „Fiscservinform”, implementate special întru sporirea gradului de conformare benevolă a contribuabililor și informarea acestora despre drepturile şi obligaţiile fiscale, a devenit un proces în continuă dezvoltare și perfecționare. Iar realizarea și utilizarea activă a serviciilor demonstrează, încă o data, că activitatea SFS este orientată spre evidenţierea oportunităţilor de modernizare a gestiunii fiscale, astfel încît reformele desfăşurate să fie în interesul şi serviciul contribuabilului.

Monitorul fiscal FISC.md Nr.20 2014


4162 views

The date of publishing:

11 July /2014 12:12

Catalogul tematic

Servicii electronice

Tags:

Servicii fiscale electronice | Contul Curent fiscal | Declarația electronică

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon