Electronic services

Utilizatorii „Declaraţiei electronice” pot prezenta dările de seamă corectate pentru perioadele fiscale începînd cu 1 ianuarie 2007

Conform scrisorii Ministerului Finanţelor nr. 26-06/2-11/455/1306 din 07.03.2012 referitor la unele particularităţi ce ţin de evidenţa obligaţiilor fiscale, începînd cu luna aprilie 2012, agenţii economici au posibilitatea de a transmite dările de seamă fiscale corectate prin intermediul serviciului „Declaraţie electronică”, pentru perioadele fiscale începînd cu 1 ianuarie 2007.

Dările de seamă fiscale pot fi prezentate în mod repetat la Serviciul Fiscal de Stat (SFS) cu indicarea corectărilor de rigoare. Astfel, pentru a oferi comoditate agenţilor economici, începînd cu luna aprilie 2012, fiecare utilizator al serviciului „Declaraţie electronică” beneficiază de o nouă opţiune - de a transmite dările de seamă corectate în formă electronică pentru perioadele fiscale începînd cu 1 ianuarie 2007. Aceste modificări au survenit ca urmare a emiterii Ordinului IFPS nr. 217 din 4 aprilie 2012 „Cu privire la unele măsuri suplimentare întru aplicarea articolelor 187 şi 188 din Codul Fiscal”, ce va fi publicat în Monitorul Oficial.

Prin modificările operate în art. 188 alin.(4) din Codul Fiscal a fost exclus termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale corectate. Astfel, se stabileşte că:

  • Dările de seamă fiscale corectate se vor prezenta pentru perioadele fiscale începînd cu 1 ianuarie 2007 cu respectarea prevederilor art. 188 alin.(4) lit. b) din Codul Fiscal („după emiterea de către conducerea organului care exercită controlul unei decizii scrise cu privire la iniţierea efectuării unui control fiscal, al cărui obiect va fi şi darea de seamă prezentată greşit sau cu omisiuni”) şi lit. c) („pe o perioadă supusă unei verificări documentare sau după ea”);
  • Dările de seamă fiscale corectate în formă electronică se vor prezenta şi recepţiona în modul stabilit pentru dările de seamă fiscale iniţiale începînd cu 1 aprilie 2012;
  • Acţiunile ce vor fi întreprinse de organele fiscale în cazul depistării cazurilor de nerespectare a legislaţiei fiscale la prezentarea dărilor de seamă fiscale corectate, vor fi reglementate suplimentar.

Pașii efectuați în procesul de depunere a dărilor de seamă corectate.

Pentru a începe lucrul cu dările de seamă, accesaţi opţiunea „Declaraţii”. Ulterior, se deschide o bară de Meniu nouă, care reprezintă etapele ce le parcurge darea de seamă a Dvs pînă în momentul expedierii.

Pentru crearea unei dări de seamă noi accesaţi „Declaraţie Nouă”.

Apare spre vizualizare lista categoriilor dărilor de seamă. Alegeţi categoria corespunzătoare dării de seamă pe care preconizaţi să o completaţi.

Selectaţi darea de seamă pentru completarea sau încărcarea acesteia. Pentru completare, alegeţi de exemplu: TVAFACT- „Anexa la Declaraţia privind T.V.A.”.

Monitorul fiscal FISC.md Nr.7 2012


Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

3457 views

The date of publishing:

23 May /2013 11:09

Catalogul tematic

T.V.A.

Tags:

Declarația electronică

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon