News

Evoluția pieței creditelor și depozitelor în februarie 2023

În luna februarie 2023, volumul creditelor noi acordate a constituit circa 3,8 mld. lei, în creștere cu 21,2% față de luna precedentă. Partea majoră - 63,8% reprezintă creditele în moneda națională, care au constituit aproape 2,42 mld. lei, majorându-se cu 12,6% față de ianuarie anul curent.

 

Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), din perspectiva termenelor de acordare, cele mai solicitate au fost creditele cu termene de la 2 până la 5 ani, cu o pondere de 48,3% în totalul creditelor acordate. Volumul acestora acordate persoanelor juridice a constituit 35,9% din totalul creditelor. Partea majoră sau 73% a creditelor noi acordate a fost contractată de către societățile comerciale nefinanciare.

 

Rata medie nominală la creditele noi acordate în moneda națională s-a majorat cu 0,08 p.p. comparativ cu luna precedentă și a constituit 14,34%. Totodată, rata medie la creditele în valută s-a diminuat cu 0,05 p.p., constituind 5,72%.

 

BNM informează că persoanele fizice au contractat în luna februarie anul curent credite în volum de 666,7 mil. lei, în creștere cu 19,3% în raport cu luna precedentă. Majoritatea acestor credite - 397,9 mil. lei, au fost acordate în moneda națională pe termene de la 2 până la 5 ani. Rata medie la creditele de consum acordate în moneda națională s-a diminuat cu 0,28 p.p. și a constituit 16,42%, rata medie la creditele acordate în moneda națională pentru procurarea imobilului a scăzut cu 0,19 p.p, constituind 13,02%.

 

Comparativ cu luna precedentă, persoanele juridice au solicitat în perioada analizată mai multe credite atât în moneda națională (+7,3%) cât și în valută (+39,6%) și atașate la cursul valutei (+53%). Rata medie la creditele acordate persoanelor juridice în moneda națională s-a majorat cu 0,22 p.p., până la nivelul de 13,67%. În același timp, rata medie la creditele acordate în valută s-a micșorat cu 0,04 p.p. și a constituit 5,66%.

 

Datele oficiale demonstrează că în luna februarie 2023, depozitele noi atrase la termen au depășit 3,95 mld. lei, în scădere cu 18,4% față de luna precedentă. Depozitele atrase în moneda națională au înregistrat o pondere majoră de 63,5% și au constituit 2,51 mld. lei, în descreștere cu 24,7% față de luna februarie.

 

Rata medie nominală la depozite noi atrase în moneda națională s-a diminuat cu 1,94 p.p. comparativ cu luna precedentă și a constituit 11,1%. Rata medie nominală la depozitele în valută s-a diminuat cu 0,06 p.p, constituind 2,29%.

 

Din punct de vedere a termenelor de plasare, cea mai mare pondere a revenit depozitelor cu termene de la 6 până la 12 luni, reprezentând o pondere de 38,5% din totalul depozitelor la termen. Depozitele persoanelor fizice atrase la acest termen au constituit 32,8% din totalul depozitelor.

 

Depozitele persoanelor fizice în februarie au depășit 2,96 mld. lei, în descreștere cu 20,2% comparativ cu luna precedentă. La rândul său, depozitele persoanelor juridice în moneda națională s-au diminuat cu 25,8%, iar depozitele în valută s-au majorat cu 15,5%, respectiv. Depozitele persoanelor juridice în moneda națională au constituit 570,1 mil. lei, iar cele în valută – 415,4 mil. lei.

 

Rata medie la depozitele atrase în moneda națională de la persoanele juridice s-a micșorat cu 1,03 p.p. până la nivelul de 7,05%. În același timp, rata medie la depozitele atrase în valută s-a majorat cu 0,22 p.p. și a constituit 1,48%.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Banca Naţională a Moldovei

910 views

The date of publishing:

22 March /2023 07:57

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

rata medie | BNM | depozite bancare | Credite

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon