News

Evoluția veniturilor și cheltuielilor populației în anul 2022

Veniturile disponibile ale populației în medie pe o persoană pe lună au constituit în anul trecut 4252,7 lei, fiind în creștere cu 21,2% față de anul precedent. Totodată, în termeni reali (cu ajustarea la indicele mediu anual al prețurilor de consum) veniturile populației au înregistrat o diminuare cu 5,9%.

 

Conform Biroului Național de Statistică, câștigurile salariale reprezintă cea mai importantă sursă de venit a populației, cu o pondere de 50,7% în veniturile totale, practic la nivelul anului precedent. De asemenea, o pondere importantă în veniturile disponibile medii lunare ale populației în anul 2022 o dețin în continuare prestațiile sociale, care au constituit 20,3%, sau cu 1,8 p.p. mai mult față de anul 2021.

 

Activitățile pe cont propriu au contribuit la formarea veniturilor cu o pondere de 14% din veniturile medii lunare ale unei persoane. Veniturile din activitatea individuală agricolă reprezintă 7,8% din totalul veniturilor disponibile, 6,2% revenind veniturilor obținute din activitatea individuală non-agricolă. Transferurile bănești din afara țării rămân a fi o sursă semnificativă pentru bugetul gospodăriilor. În medie, în anul 2022 acestea reprezintă 12,1% în veniturile totale sau cu 0,4 p.p. mai puțin comparativ cu anul 2021.

 

În funcţie de mediul de reşedinţă, se constată că, veniturile populaţiei din mediul urban au fost în medie cu 1826,9 lei, sau de 1,5 ori mai mari, comparativ cu veniturile populaţiei din mediul rural.

 

Datele statistice demonstrează că cheltuielile medii lunare de consum ale populației, în anul 2022, au constituit în medie pe o persoană 3711,9 lei, cu 22,1% mai mult comparativ cu nivelul anului precedent. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum), populaţia a cheltuit în medie cu 5,1% mai puțin comparativ cu anul 2021.

 

Principalele destinații ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare – 41,1%, plățile pentru locuință, apă, electricitate și gaze – 16,3%, procurarea de îmbrăcăminte și încălțăminte – 8,4%. Celelalte cheltuieli au fost direcționate pentru achitarea serviciilor de transport (7,4%), mobilier, dotarea și întreținerea locuinței (5,8%), sănătate (5,1%), telecomunicaţii (4%).

 

Comparativ cu anul 2021, ponderea cheltuielilor pentru locuință, apă, electricitate și gaze s-a majorat cu 1,1 p.p., iar ponderea cheltuielilor pentru transport – cu 0,9 p.p. În același timp, s-a diminuat ponderea cheltuielilor pentru produse alimentare și băuturi nealcoolice - cu 0,8 p.p., îmbrăcăminte și încălțăminte – cu 0,7 p.p. și sănătate – cu 0,6 p.p.

 

De asemenea, se constată că, cheltuielile de consum ale gospodăriilor casnice din mediul urban constituie 4789,7 lei și sunt cu 1785,7 lei sau de 1,6 ori mai mari faţă de cheltuielile populației din mediul rural.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Biroul Naţional de Statistică al RM | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

816 views

The date of publishing:

30 March /2023 14:32

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

cetateni | statistica | cheltuielile | venituri

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon