News

Executarea BASS în anul 2023

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat publicat de Casa Națională de Asigurări Sociale, în anul 2023 în BASS au fost acumulate venituri în sumă totală de 38604,4 mil. lei, care constituie 99,3% din planul anual prevăzut.

Astfel, contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 21524,2 mil. lei sau 100,1% din prevederile anuale, în creștere cu 2950,8 mil. lei (15,9%) fată de perioada similară a anului trecut.

Alte venituri au fost încasate în sumă de 568,6 mil. lei,  din care partea preponderentă sau 555,3 mil. lei o constituie partea impozitului unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației, care a crescut comparativ cu perioada respectivă a anului trecut cu 31,9%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanțat în sumă de 16511,6 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanțare, din care:

  • 11093,7 mil. lei - destinate plății  prestațiilor de asistenta  socială şi altor plăti, care conform legislației sunt finanțate din bugetul de stat, acestea fiind cu 733,8 mil. lei (7,1%) mai mari în raport cu aceiași perioadă a anului precedent;
  • 5417,9 mil. lei - destinate acoperirii deficitului de venituri proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat.

Cheltuielile totale au fost executate în sumă de 38524,7 mil. lei sau 99,1% din suma anuală planificată. Comparativ cu perioada similară a anului trecut, cheltuielile au fost mai mari cu 4779,4 mil. lei sau cu 14,2%.

Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2023 s-a încheiat cu depășirea veniturilor asupra cheltuielilor cu suma de 79,8 mil. lei.

Soldul mijloacelor bănești la conturile CNAS la situația din 1 ianuarie 2024 a constituit 80,0 mil. lei.

Instituții:

Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

373 views

The date of publishing:

17 January /2024 08:01

Domeniu:

Asigurare socială de stat

Tags:

asigurări sociale de stat | asigurări sociale

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon