News

Executarea BASS în prima lună din anul curent

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, publicat de Casa Națională de Asigurări Sociale,  în prima lună a anului 2024, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 4499,1 mil. lei sau 10,5% din planul anual aprobat.

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 1790,6 mil. lei sau 7,6% din prevederile anuale, în creștere cu 287,5 mil. lei (19,1%) fată de perioada similară a anului trecut.

Alte venituri au fost încasate în sumă de 51,7 mil. lei,  din care partea preponderentă sau 51,5 mil. lei o constituie partea impozitului unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației, care a crescut comparativ cu perioada respectivă a anului trecut cu 16,1%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanțat în sumă de 2656,8 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanțare, dintre care:

- 1066,8 mil. lei - destinate plății  prestațiilor de asistenta  socială şi altor plăti, care conform legislației sunt finanțate din bugetul de stat, acestea fiind cu 145,7 mil. lei (15,8%) mai mari în raport cu aceiași perioadă a anului precedent;

- 1590,0 mil. lei - destinate acoperirii deficitului de venituri proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat.

Cheltuielile totale au fost executate în sumă de 3417,5 mil. lei sau 8,0% din suma anuală planificată. Comparativ cu perioada similară a anului trecut, cheltuielile au fost mai mari cu 444,0 mil. lei sau cu 14,9%.

Executarea BASS în luna ianuarie 2024 s-a încheiat cu depășirea veniturilor asupra cheltuielilor cu suma de 1081,6 mil. lei.

Soldul mijloacelor bănești la conturile CNAS la situația din 1 februarie 2024 a constituit 1161,3 mil. lei.

Instituții:

Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

440 views

The date of publishing:

19 February /2024 08:00

Catalogul tematic

Noutăți | Asigurare socială de stat

Tags:

buget de stat | asigurare sociala | procesul de raportare | forma BASS

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon