News

Executarea BASS în primele 3 luni

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în primele 3 luni ale anului 2024, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 11382,8 mil. lei sau 26,6% din planul anual aprobat.

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 5660,0 mil. lei sau 23,9% din prevederile anuale, în creștere cu 832,5 mil. lei (17,2%) fată de perioada similară a anului trecut.

Alte venituri au fost încasate în sumă de 157,4 mil. lei,  din care partea preponderentă sau 155,2 mil. lei o constituie partea impozitului unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației, care a crescut comparativ cu perioada respectivă a anului trecut cu 16,4%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanțat în sumă de 5565,3 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanțare, din care:

 - 3385,3 mil. lei - destinate plății  prestațiilor de asistenta  socială şi altor plăti, care conform legislației sunt finanțate din bugetul de stat, acestea fiind cu 612,6 mil. lei (22,1%) mai mari în raport cu aceiași perioadă a anului precedent;

- 2180,0 mil. lei - destinate acoperirii deficitului de venituri proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat.

Cheltuielile totale au fost executate în sumă de 10442,0 mil. lei sau 24,4% din suma anuală planificată. Comparativ cu perioada similară a anului trecut, cheltuielile au fost mai mari cu 1466,5 mil. lei sau cu 16,3%.

Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în primele 3 luni ale anului 2024 s-a încheiat cu depășirea veniturilor asupra cheltuielilor cu suma de 940,7 mil. lei.

Soldul mijloacelor bănești la conturile CNAS la situația din 1 aprilie 2024 a constituit 940,3 mil. lei.

Instituții:

Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

260 views

The date of publishing:

17 April /2024 08:00

Catalogul tematic

Noutăți fiscale | Asigurare socială de stat

Tags:

asigurări sociale de stat | declararea veniturilor | buget

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon