Social insurance

icon Asigurarea socială a persoanelor angajate de rezidenții Parcului IT

Normele ce ţin de asigurarea socială a persoanelor asigurate angajate la întreprinderile rezidente a Parcului IT sunt expuse în Legea nr. 77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei (Legea nr. 77/2016), care stipulează că salariaţii rezidenţilor parcului beneficiază de toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale de stat din bugetul asigurărilor sociale de stat, conform legislaţiei în vigoare.Venitul lunar asigurat al acestor salariaţi va constitui 68% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, pr...

Andrei Mardari

Instituții:

Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

icon This article is intended only for subscribed users. For subscribe you need to select the subscription

I am subscriber
image

Premium Subscription

2 499 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

1 599 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

799 MDL

Order now

2741 views

The date of publishing:

21 September /2020 10:57

Catalogul tematic

IPC18 | Facilități pentru IT-companii | Asigurare socială de stat

Tags:

asigurare sociala | parc it | rezidenti ai parcurilor IT | angajat | IPC18

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon