Practical accounting

icon Conținutul și modul de întocmire a notei explicative la situațiile financiare consolidate

Începând cu perioada de gestiune 2020, entitățile-mamă ale grupurilor mari de entități, precum și ale celor mici și mijlocii în cazul în care una dintre entitățile afiliate este entitate de interes public, în conformitate cu prevederile stipulate în art. 27 din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 (Legea nr. 287/2017) și pct. 12 din Standardul Național de Contabilitate (SNC) „Prezentarea situațiilor financiare consolidate” (Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 93/2019 cu modificările ult...

author icon

Valentina Paladi

author icon

Natalia Tonu

Monitorul fiscal FISC.md nr. 3(66) 2021


Instituții:

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

icon This article is intended only for subscribed users. For subscribe you need to select the subscription

I am subscriber
image

Premium Subscription

2 499 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

1 599 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

799 MDL

Order now

4673 views

The date of publishing:

04 May /2023 11:00

Catalogul tematic

Contabilitate | Ordine MF | Noutăți

Tags:

Contabilitate | SNC | situatii financiare

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon