News

Explicații aferent aplicării art. 87 alin. (1/1) din Codul fiscal

Cu toate că prevederile art. 87 alin. (11) din Codul fiscal (CF) au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2023, din partea contribuabililor continuă să parvină întrebări aferente aplicabilității acestei norme. În aceste condiții, în ediția din iunie a „monitorului fiscal FISC.md”, care va ieși din tipar în zilele imediat următoare, este publicat articolul Valeriei Sorocean „Amânarea achitării impozitului pe venit în cazul nedistribuirii dividendelor pentru perioadele fiscale 2023-2025”, în care autorul oferă răspuns la un șir de întrebări la acest subiect.

 

Astfel, doar deținătorii unui abonament al publicației noastre, vor primi explicații la așa subiecte ca:

 

 • Care persoane pot beneficia de facilitățile prevăzute la art. 87 alin. (11) CF și care sunt condițiile ce urmează a fi întrunite cumulativ?
 • Care persoane sunt exceptate de la prevederile art. 87 alin. (11) CF?
 • Cum subiectul poate alege să beneficieze de prevederile art. 87 alin. (11) CF?
 • Subiectul poate beneficia de prevederile art. 87 alin. (11) CF doar cumulativ pentru toate perioadele anilor 2023-2025 sau este posibil și separat pe fiecare an în parte?
 • Pentru care perioade fiscale subiectul poate beneficia de amânarea achitării impozitului pe venit în condițiile art. 87 alin. (11) CF?
 • Pot fi prezentate dări de seamă corectate și cum vor influența aplicarea art. 87 alin. (11) CF?
 • Cum urmează a fi calculat impozitul pe venit aferent perioadelor fiscale 2023-2025 în condițiile art. 87 alin. (11) CF?
 • Când urmează a fi achitat impozitul pe venit și cum se va declara?
 • Apar alte obligații de plată în afara impozitului pe venit din venitul îndreptat pentru plata dividendelor?
 • Poate beneficia subiectul de art. 87 alin. (11) CF dacă a înregistrat pierderi?
 • Sancțiunea prevăzută la art. 260 alin. (6) CF se va aplica în cazul în care însăși entitatea   și-a identificat greșeala și a prezentat Declarația VEN12 corectată?

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

477 views

The date of publishing:

10 June /2024 07:56

Catalogul tematic

Noutăți fiscale | Contribuabil | Evidenţa fiscală

Tags:

prevederi | contribuabil | explicatii | Cod fiscal

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon