News

Facilități fiscale și vamale pentru implementarea unor proiecte de asistență tehnică

 

Lista proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum şi aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora va fi actualizată.

 

Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de astăzi, 14 iunie proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea HG nr. 246/2010 prin care a fost aprobată lista respectivă.

 

Astfel, lista se completează cu 83 proiecte noi de asistență externă pe teritoriul Republicii Moldova, precum și prin includerea noilor beneficiari și/sau implementatori pentru 5 proiecte de asistență externă în derulare, dar și prin excluderea a 22 proiecte finalizate și confirmate în acest sens de către donatori și beneficiari.

 

Printre proiectele noi la implementarea cărora se vor aplica facilitățile fiscale și vamale enumerăm:

 

  • Consolidarea dreptului la muncă în Republica Moldova (beneficiari Ministerul Muncii și Protecției Sociale; Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova; Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii);
  • Ocuparea productivă și incluzivă a forței de muncă în Moldova,
  • Piețe reziliente și incluzive în Moldova;
  • UNICEF Transformarea digitală a sistemului educațional al Republicii Moldova;
  • Suport UNICEF pentru cooperare multi sectorială;
  • Inițiativa de reziliență în Moldova (MRI);
  • Consolidarea integrității achizițiilor publice;

Consolidarea Sistemului de Educație Profesională 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

482 views

The date of publishing:

14 June /2023 10:29

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

facilitati vamale | facilitate fiscala | scutire de taxa

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon