News

Factura fiscală: formularul urmează a fi ajustat

Ministerul Finanțelor comunică despre inițierea procesului de modificare al Ordinului cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special "Factura fiscală" și a Instrucțiunii privind completarea acestuia nr. 118 din 28.08.2017. Modificarea Ordinului respectiv este necesară în contextul ajustării formularului facturii fiscale,  în legătură cu anularea foii de parcurs.

 

În acest sens, Ministerul Finanțelor invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii aferente proiectului prezentat la adresa electronică  ion.chitoroaga@sfs.md, până la data de 02.05.2024.

 

Amintim, foaia de parcurs și avizul de însoțire a mărfurilor au fost excluse din Lista formularelor tipizate de documente primare cu regim special. Ca urmare a modificărilor respective, pentru justificarea consumului de carburanți, contribuabilii vor aproba și tipări de sine stătător formularele de documente primare, cu elemente obligatorii prevăzute pentru documentele primare și nu vor fi obligați să utilizeze formulare primare cu regim special, iar în ceea ce privește excluderea avizului de însoțire a mărfii din lista formularelor tipizate de documente primare cu regim special, la transportarea/expedierea mărfurilor, contribuabilii (furnizorii) vor elibera factura fiscală pentru livrarea mărfurilor.

 

Cu detalii vom reveni pe parcursul elaborării proiectului.

 

Instituții:

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

756 views

The date of publishing:

25 April /2024 10:43

Catalogul tematic

Factura fiscală | Noutăți fiscale

Tags:

Foaia de parcurs | aviz de insotire | consultari publice | factura fiscală

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon