News

Formularul TBDSA15 va fi modificat

Ministerul Finanțelor anunță despre inițierea modificărilor Ordinului nr.58 din 28.04.2015 cu privire la aprobarea formularului Declarației "TBDSA15" și a Instrucțiunii privind completarea acestuia.

 

Astfel, ministerul invită toate părțile interesate să transmită recomandări la adresa vitali.corsun@sfs.md până la 29 noiembrie curent.

 

Precizăm, obligațiunea completării şi prezentării formularului Declarației TBDSA15" o deţin entitățile care importă, produc sau comercializează cu ridicata, indiferent de faptul dacă dețin sau nu statut de antrepozitar autorizat, mărfuri supuse accizelor ce se atribuie la poziţiile tarifare, menționate la articolul 1251 din Codul fiscal, pentru care acciza a fost calculată și/sau achitată conform cotelor în vigoare până la modificarea lor. Termenul de prezentare a formularului Declarației la organul fiscal este nu mai tîrziu de data de 25 a lunii următoare celei în care urma să aibă loc inventarierea stocului de produse menționate

Cu detalii vom reveni pe parcursul elaborării și promovării proiectului. 

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

406 views

The date of publishing:

24 November /2023 08:00

Domeniu:

Noutăți

Tags:

antrepozit

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon