News

Gestionarea deşeurilor din construcţii în capitală va fi reglementată

Producătorii de deșeuri, atât persoanele fizice, cât și cele juridice din Chișinău pot fi obligate să asigure sortarea deșeurilor din construcții și demolări, pe tipuri de deșeuri, inclusiv a celor periculoase. Deșeurile reciclabile (plastic, hârtie, carton, lemn, sticlă, metal, diverse ambalaje etc.) vor fi colectate în recipiente separate și predate operatorului economic autorizat sau spre valorificate la unitățile de profil. Totodată, poate fi interzisă amestecarea diverselor tipuri de deșeuri rezultate din reparații, construcții și demolări.

 

Direcția generală locativ-comunală și amenajare a primăriei capitalei a înaintat pentru consultări publice proiectul de decizie a Consiliului municipal Chişinău cu privire la aprobarea Regulamentului de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări în oraşul Chişinău (Regulament).

 

Proiectul vine cu precizarea noțiunilor. Astfel, deșeuri din construcții și demolări se vor considera cele rezultate din activități precum construcția de clădiri și obiective de infrastructură, construcția și întreținerea căilor rutiere, demolarea totală sau parțială a clădirilor sau a obiectivelor de infrastructură, care pot include: ciment, cărămizi, țigle, ceramică, roci, ipsos, plastic, metal, fontă, lemn, sticlă, resturi de tâmplărie, cabluri, soluții de lăcuit/vopsit/izolante, materiale de construcții cu termen de valabilitate expirat, smoală, nisip, bitum, substanțe gudronate, resturi vegetale etc.

 

În condițiile aprobării proiectului în redacția propusă, titularii (persoanele juridice) pe numele cărora vor fi emise autorizații de construire și/sau desființări, de autorizare a executării lucrărilor de construcții vor avea obligația să gestioneze deșeurile, să asigure un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv de rambleiere, care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale.

 

Se mai propune ca în Chișinău colectarea și transportul deșeurilor din construcții, reabilitarea și demolarea clădirilor, din reparații în locuințe sau spații comerciale să se efectueze numai în recipiente standardizate, de tip containere sau bene tip container de diverse capacitați. Se va permite refolosirea deșeurilor, prin reutilizare directă sau indirectă, în calitate de materiale de construcție pe același amplasament sau valorificare prin reciclare energetică.

 

Deșeurile din construcții și demolări se vor colecta de către operatori economici autorizați, la solicitarea și din contul producătorilor/ deținătorilor de deșeuri.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

446 views

The date of publishing:

22 November /2022 07:55

Domeniu:

Noutăți

Tags:

Chisinau | Construcția | gestionarea deșeurilor | proiect eligibil

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon