News

Gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului Național pentru Mediu

Evidența contabilă a mijloacelor financiare ale Fondului Național pentru Mediu (prin intermediul conturilor extra bilanțiere) va fi asigurată de către Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului. Sistemul de evidență instituit va permite înregistrarea şi prezentarea separată a tuturor operațiunilor financiar-contabile pentru fiecare proiect finanțat din Fond.

 

În cadrul ședinței secretarilor generali a fost examinat un proiect de hotărâre de Guvern ce prevede modificarea Regulamentului privind modul de administrare a Fondului Național pentru Mediu nr. 711/2022.

 

Astfel, în sarcina Instituției Publice Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului, va reveni realizarea tuturor procedurilor administrative de examinarea a cererilor de finanțare de către beneficiarii din Fondul Național pentru Mediu.

 

Prin urmare, Ministerul Mediului în calitate de fondator va recepționa cererile de plată ale Oficiului, însoțite de documentele confirmative ale acestora și va asigura expedierea ordinelor de plată prin sistemul trezorerial (e-Docplat) în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014.

 

Ulterior, ministerul va informa Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului despre executarea ordinilor de plată/plăților către beneficiarii din cadrul Fondului. Evidența analitică a fiecărui proiect finanțat din Fondul Național pentru Mediu prin intermediul conturilor extra bilanțiere va fi asigurată de către Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului.

 

Toate documentele de plăti (ordine de plată, solicitări de plată etc.) vor fi elaborate și verificate de Oficiul Național, semnate de directorul Oficiului Național, iar Ministerul va autoriza debursarea fondurilor în baza documentelor avizate de directorul Oficiului Național în conformitate cu Legea nr.181/2014.

 

Reamintim Fondul Național pentru Mediu (FNM), substituie Fondul Ecologic Național și este destinat exclusiv pentru finanțarea proiectelor din domeniile protecției mediului, schimbărilor climatice și gestionării durabile a resurselor naturale.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Mediului

303 views

The date of publishing:

05 June /2023 08:00

Domeniu:

Noutăți

Tags:

mijloace financiare | gestionarea fondurilor publice

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon