News

Guvernul a aprobat Programul Managementului datoriei de stat pe termen mediu (2024-2026)

Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de astăzi, 8 noiembrie, proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2024-2026). Acesta este un document public care asigură transparența politicii de gestionare a datoriei de stat, astfel crescând gradul de conștientizare a creditorilor, investitorilor, agențiilor de rating și a întregii societăți.

 

După cum a explicat ministrul Finanțelor, Petru RotaruProgramul este în concordanță cu indicatorii macro-economici care au stat la baza elaborării proiectului bugetului de stat pentru anul 2024 și prognozele datoriei de stat pe termen mediu. În condițiile menținerii unei stabilități macro-economice, la finele anului 2026, ponderea datoriei de stat în PIB nu trebuie să depășească 40%.  Ministerul Finanțelor analizează în permanență indicatorii de risc astfel încât dinamica acestora să se încadreze în limitele acceptabile de cheltuieli pe termen mediu și lung.

 

Astfel, conform Programului, având la bază prognoza tendințelor de evoluție a indicatorilor principalelor sectoare ale economiei naționale, se prevede o creștere reală a produsului intern brut (PIB) de circa 2,5% în anul 2023, iar în următorii ani de prognoză o creștere cuprinsă între 3,5-4,5%. Conform ultimei runde de prognoză a Băncii Naționale a Moldovei, rata inflației medii anuale va constitui 13,3% în anul 2023 și 4,8% în 2024. Pentru perioada 2024-2026 se anticipează reducerea presiunilor pro-inflaționiste și ca rezultat se prevede că rata inflației anuală va reveni în intervalul de variație de 5,0%.

 

Obiectivele specifice privind gestionarea datoriei de stat sunt dezvoltarea pieței interne a valorilor mobiliare de stat (VMS), contractarea împrumuturilor de stat externe, ținând cont de raportul cost-risc și gestionarea riscurilor asociate datoriei de stat. În scopul realizării obiectivelor propuse, Ministerul Finanțelor planifică menținerea sub control a portofoliului datoriei de stat prin limitarea expunerii față de riscul valutar, riscul de refinanțare și riscul ratei de dobândă; promovarea pieței VMS și diversificarea bazei investiționale, extinderea maturității portofoliului VMS, prin emiterea obligațiunilor de stat pe o perioada de 2,3,5,7 și 10 ani, astfel reducând riscul de refinanţare a datoriei interne, precum și diversificarea canalelor de vânzare a VMS odată cu implementarea platformei de tranzacționare în mod direct a VMS către persoanele fizice.

 

În perioada 2024-2026 se estimează că Guvernul va beneficia de intrări din împrumuturi de stat externe, din care în medie 63,6% vor fi direcționate pentru susținerea bugetului, iar circa 36,4% pentru finanțarea proiectelor investiționale. În această perioadă, 2,1% din împrumuturile de stat externe vor fi acordate de creditorii bilaterali, iar 97,9% vor fi acordate de instituțiile multilaterale

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

653 views

The date of publishing:

08 November /2023 10:31

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

datoria de stat

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon