News

Guvernul a susținut includerea produselor petroliere și GPL în lista produselor admise pentru regimul de antrepozit vamal

În cadrul ședinței de astăzi, 11 octombrie anul curent, Cabinetul de miniștri a susținut propunerea Ministerului Economiei și Digitalizării cu privire la includerea produselor petroliere și gazului petrolier lichefiat (GPL) în lista produselor admise pentru regimul de antrepozit vamal, în vederea facilitării operării bazelor petroliere și terminalelor de gaz, în calitate de centre de tranzit pentru operațiuni de import-export, stocare, încărcare, descărcare a produselor petroliere și GPL, extinderea listei instrumentelor de garantare a obligațiilor vamale introduse în acest regim vamal provizoriu.

 

În cadrul discuțiilor pe marginea inițiativei susținute de către Executiv s-a menționat, că proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (facilitarea activității mediului de afaceri II), prevede completarea art. 30 din Codul vamal (CV) cu un alineat nou (alin.7), aplicarea prevederilor căruia, suplimentar la cele menționate supra, va asigura optimizarea operațiunilor logistice pentru a satisface necesitățile interne stringente de consum (în produse petroliere și GPL).

 

Astfel, în condițiile aprobării inițiativei de către legislativ în redacția propusă de autori, CV va interzice plasarea benzinei, motorinei şi derivatelor lor (subpoziţiile tarifare 270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100, 271012110-271019290, 271019310-271019480, 290124000, 290129000, 290211000, 290219000, ex.290220000, 290230000, 290244000, 290290000, 290511000 – 290513000, 290514, 290516, ex.290519000, 2909, 381400900, 381700500, 381700800), gazului de sondă şi a altor hidrocarburi gazoase (subpoziţiile tarifare 271112, 271113, 271114000, 271119000) sub regimurile vamale perfecționare activă şi admitere temporară.

 

Totodată, se prevede modificarea art. 1271 din CV, care, odată cu intrarea în vigoare a legii, va exclude dreptul organului vamal de a accepta garanții bancare doar de la o bancă agreată, deoarece, în opinia autorilor proiectului, Serviciul Vamal nu are competența de evaluare și calificare a eficienței și competenței băncilor comerciale. Astfel, vor deveni acceptabile garanțiile emise de orice bancă licențiată din țară, opțional pot fi admise și garanții de la băncile străine.

 

În altă ordine de idei, proiectul conține modificări și la art. 2941 din CV care reglementează examinarea contestațiilor în cadrul Consiliului de soluționare a disputelor. În particular, contenstațiile se propun a fi examinate în cadrul Consiliului, în cazul în care persoana supusă controlului vamal contestă actele administrative prin care s-a stabilit o obligație vamală în sumă de peste 250 000 lei – pentru persoane juridice și peste 125 000 lei – pentru persoane fizice (plafon de două ori mai jos față de cel prevăzut în redacția în vigoare). 

Se propune ca noile reglementări să intre în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. De menționat, că proiectul urmează a fi aprobat de către Parlament în două lecturi.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

533 views

The date of publishing:

11 October /2023 11:20

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

Produse petroliere | antrepozit vamal

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon