News

Guvernul a susținut majorarea plafonului minim al ajutorului de stat

 

În cadrul ședinței din 13 septembrie  curent, Guvernul a aprobat proiectul cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat, elaborat în scopul ajustării cadrului normativ național din domeniul ajutorului de stat la normele UE, inclusiv modificarea și actualizarea pragului ajutorului de minimis, pentru a asigura acces mai facil la sprijinul acordat de stat unor întreprinderi și în cuantumul echivalent pragurilor stabilite la nivelul UE, astfel încât să fie asigurată eficiența controlului în domeniu exercitat de către Consiliul Concurenței.

 

Conform proiectului, noțiunea de „ajutor de minimis” va fi expusă în redacție nouă și va stabili că acesta este ajutorul a cărui sumă totală acordată per beneficiar, indiferent de forma acestuia şi de obiectivul urmărit, nu va depăși într-o perioadă maximă de 3 ani cuantumul pragului de minimis de 5 mil. lei per beneficiar.

 

Totodată, valoarea totală a ajutorului de minimis acordate unei întreprinderi care prestează servicii de interes economic general nu va putea depăși 10 mil. lei pentru o perioadă de 3 ani, indiferent de forma acestuia. Valoarea totală a ajutorului de minimis acordat unei întreprinderi care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost nu va putea depăși pragul de 2,7 mil. lei pe durata a 3 ani. Se propune ca noile reglementări ce țin de majorarea plafonului ajutorului de stat să intre în vigoare din 1 ianuarie anul 2024.

 

Proiectul vine cu unele completări privind condițiile care urmează să fie respectate de către furnizori la acordarea ajutoarelor de minimis, astfel încât, măsurile de sprijin oferite întreprinderilor să nu distorsioneze semnificativ mediul concurențial. Una din completările Legii nr.139/2012 stabilește necesitatea elaborării de către inițiatorul/furnizorul a unor acte juridice motivate, prin care se intenționează să se acorde ajutoare de stat și scheme de ajutor de minimis ce urmează să prevadă cel puțin următoarele elemente: obiectivul, temeiul legal, forma acordării ajutorului, beneficiarii, perioada de aplicare, bugetul alocat în acest scop, mecanismul de monitorizare a ajutorului acordat.

 

Se propune completarea legii cu o nouă prevedere ce ține de modul de calculare al dobânzii pentru ajutorul de stat acordat ilegal care urmează să fie recuperat. Potrivit redacției actuale a Legii nr. 139/2012, dobânda se calculează în funcție de rata de bază (rotunjită până la următorul procent întreg), stabilită de BNM în luna noiembrie a anului precedent, aplicată la operațiunile de politică monetară pe termen scurt majorat cu 5 puncte. În opinia experților acest mod de calcul al dobânzii este desuet și efectiv inaplicabil.

 

În aceste circumstanțe, se propune modificarea modalității de calcul a dobânzii în funcție de rata de referință ce urmează a fi stabilită prin actul normativ al Consiliului Concurenței ca va fi calculată în baza metodologiei aprobate prin hotărârea Plenului Consiliului Concurenței.

 

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

351 views

The date of publishing:

14 September /2023 08:00

Domeniu:

Noutăți

Tags:

ajutor minimis | ajutor de stat

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon