News

Guvernul va aproba Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către ANTA

Tarifele pentru serviciile publice prestate contra plată de către Agenția Națională Transport Auto (ANTA) vor fi calculate în baza formulei non-profit, formulă care va asigura acoperirea costurilor/cheltuielilor aferente procesului de prestare a serviciilor contra plată, precum și volumul defalcărilor în fondurile obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 234/2021 cu privire la serviciile publice.

 

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a înaintat pentru consultări publice proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către ANTA și a Nomenclatorului serviciilor și cuantumului tarifelor la acestea.

 

În afirmația autorilor proiectului, acesta a fost elaborat în vederea consolidării cadrului normativ în domeniul respectiv, instituirii unui mecanism transparent de calculare și aprobare a tarifelor pentru serviciile publice prestate de autoritățile administrative de specialitate și asigurării principiului de previzibilitate a cheltuielilor pentru agenții economici din sectorul transporturilor, dar și suficiența financiară a autorităților prestatoare de serviciile menționate.

 

Se propune ca tarifele corespunzătoare să fie actualizate și aprobate de Guvern, în dependență de modificarea costurilor variabilelor incluse în formula de calcul a acestora, conform Metodologiei, dar nu mai des decât o dată în 3 ani, întru asigurarea principiului de previzibilitate, stabilit în Legea nr. 235/2006 privind principiile de reglementare a activității de întreprinzător.

 

În condițiile aprobării proiectului în redacția înaintată pentru consultări publice, în structura tarifului al serviciului public se vor include costurile directe materiale, aferente serviciului (costul materialelor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în procesul de prestare al serviciului); costurile directe nerepartizabile (cheltuielile de personal antrenat nemijlocit în procesul de prestare a serviciilor); costurile indirecte (costurile de retribuţie a muncii calculate şi contribuţiile de asigurări sociale, primele de asigurare medicală ale personalului, amortizarea, întreținerea, deservirea, reparația imobilizărilor corporale și necorporale, costurile de sisteme informaţionale, plata leasingului operațional (arendă, locațiune).

 

Conform proiectul Nomenclatorului, tariful pentru eliberarea Actului de coordonare a traseului de transportare a mărfurilor periculoase poate constitui 189,66 lei, Notificării privind activitatea de autogară – 301,05 lei, Certificatului de competență profesională în domeniul transporturilor rutiere și cel conex transporturilor rutiere – 232,92 lei. Cel mai înalt tarif poate fi aprobat pentru Cartela tahografică – 2058,68 lei, iar Carnetul de drum care însoțește autorizația CEMT se va elibera gratuit.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

308 views

The date of publishing:

08 February /2024 08:00

Catalogul tematic

Noutăți fiscale

Tags:

modaliate de calculare | Tarife | Guvern

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon