News

IFRS17. Provocări și oportunități, în noua ediție a P.P. „Monitorul fiscal FISC.md

Standardul Internațional de Raportare Financiară (IFRS) 17 „Contracte de asigurare” urmează a fi aplicat în Republica Moldova începând cu 1 ianuarie 2024, însă deja de câțiva ani este un subiect de discuție în mediul de afaceri, în cadrul Ministerului Finanțelor, în calitate de organ de reglementare în domeniul contabilității și raportării financiare în sectorul corporativ, dar și pentru Comisia Națională a Pieței Financiare, ca organ de supraveghere a domeniului asigurărilor.

 

În ediția nr. 3(80) a P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” ne-am propus să discutăm unele aspecte ce țin de acest standard și propunem articolul intitulat „IFRS17. Provocări și oportunități”, elaborat de Natalia Tonu care este publicat în rubrica Contabilitate practică.

 

Tot în această rubrică sunt publicate următoarele articole:

 • Studiu privind prezentarea informațiilor referitor la părțile afiliate în situațiile financiare, autori Valentina Panuș și Valentina Paladi;
 • Standardele de calitate ISQM 2 și ISA 220 (revizuit). Particularitățile de bază – Marcela Dima și Natalia Țiriulnicova;
 • Условные активы и условные обязательства в учете и финансовой отчетности, elaborat de Natalia Zlatina;
 • Учет суммовых разниц, возникающих при расчетах с юридическими и физическими лицами, autor Ludmila Lapițcaia.

 

În rubrica Practica fiscală vă propunem un articol despre regimul fiscal al veniturilor din dividende obținute de persoana fizică ca urmare a desfășurării activității de întreprinzător peste hotare, elaborate de  Iulia Melnic și Ecaterina Eșanu.

 

Pentru autoritățile bugetare în această ediție venim cu următoarele articole:

 • Monografia contabilă privind restituirile mijloacelor bugetare utilizate în anii precedenți;
 • Evidența contabilă a patrimoniului public. Perceperea și aplicarea reglementărilor cadrului regulator, ambele elaborate de Tatiana Railean;
 • Sporul lunar în valoare fixă acordat personalului din unitățile bugetare. Modul de calculare și contabilizare, elaborat de Lidia Tonu.

 

În rubrica dedicată Sectorului agrar continuăm seria de articole pentru subiecții domeniului avicol, în această ediție fiind publicat materialul „Centrele de responsabilitate: modul de instituire la entitățile avicole”, scris de Tatiana Țapu și Vasile Bucur. Reamintim, în ediția din februarie a fost publicat articolul „Contabilitatea managerială și factorii ce o determină în avicultură”, care poate fi consultat aici.

 

Totodată, în această ediție vă propunem un articol elaborat de Igor Balan, în colaborare cu autorii noi Andrei Zbanca (doctor conferențiar universitar ) și Vasile Urâtu (doctorand, ULIM) despre Benchmarking-ul afacerii de producere a lavandei în Republica Moldova.

 

În Legislația muncii sunt publicate următoarele articole elaborate de autorul Publicației, Olga Donciu:

 • Правовой статус иностранных граждан в трудовых отношениях;
 • Concedierea salariatului pentru refuzul de a trece examenul medical obligatoriu;
 • Заявление работника о предоставлении освобождений по подоходному налогу в течение налогового года.

 

În rubrica Expert este publicat un articol amplu despre declararea contribuțiilor de asigurări sociale în anul 2023, semnat de șefa Direcției generale evidență individuală a contribuțiilor, CNAS, Clara Sorocean. Tot în această rubrică sunt publicate și articolele:

 • Studiu de caz privind aplicabilitatea Deciziei 6.1 a Comitetului pentru evaluarea în vamă – Maria Bîrcă;
 • Валютные курсовые разницы. Особенности учета, elaborat de Ludmila Lapițcaia;
 • Carnet ATA: recomandări de utilizare, elaborat de autorul nou al Publicației Viorel Plugari - inspector principal, Secția destinații vamale, Serviciul vamal.

 

Pentru încălcarea legislației concurențiale, pot fi aplicate sancțiuni de 2 categorii:  pentru încălcarea normelor procedurale și pentru încălcarea normelor materiale. În articolul „Încălcarea legislației concurențiale: sancțiunile aplicate”, elaborat de Valeria Sorocean, sunt examinate încălcările în cazul cărora sunt prevăzute sancțiuni, modul de aplicare a acestora și, nu în ultimul rând, drepturile și obligațiile persoanei sancționate. Articolul este disponibil în rubrica Consultații juridice.

 

Încheiem ediția cu compartimentul Întrebări și răspunsuri, în care am publicat o serie de articole elaborate de Daniela Gulea:

 • Valoarea tichetelor de masă acordate angajaților: consecințe fiscale și reflectarea acestora în Declarația forma IPC21. Studiu de caz;
 • Facilitățile impozabile acordate de angajator și calculul primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală;
 • Impozitarea veniturilor nerezidenților de la transmiterea în arendă/subarendă, din locațiunea, sublocațiunea, superficia sau uzufructul proprietății aflate pe teritoriul RM;
 • Regimul fiscal aferent ajutoarelor (bunuri materiale și vouchere) oferite de către ONG nerezidenților Impozitarea plăților acordate nerezidenților pentru prestarea serviciilor;
 • Reflectarea în Declarația forma IPC21 a plăților acordate în folosul nerezidenților pentru prestarea serviciilor în baza contractelor cu caracter civil;
 • Obligațiile fiscale aferente depunerii Declarației privind impozitul pe venit (Formularul CET18).

 

Tot aici vă propunem și următoarele materiale semnate de Jana Griciuc:

 • Plățile de stimulare achitate angajaților de către rezidentul parcului IT;
 • Regimul fiscal Impozitarea plăților salariale achitate persoanei fizice nerezidente de către rezidentul parcului IT;
 • Documentarea faptelor de încasare a onorariilor de către executorul judecătoresc;
 • Subvenționarea locurilor de muncă: poate angajatorul pretinde la mai multe subvenții pentru aceeași persoană angajată?;
 • CET18 și venitul obținut de la predarea maculaturii;
 • Reorganizarea agentului economic prin dezmembrare: valoarea de ieșire a mijloacelor fixe.

 

De asemenea, în această rubrică au fost incluse și următoarele materiale elaborate de Ludmila Mițova:

 • Исчисление сбора за пользование дорогами автомобилями, зарегистрированными в РМ в случае, когда объект налогообложения перестал существовать в течение налогового периода;
 • Рыночный сбор в случае, когда на территории рынка размещено недвижимое имущество частной собственности;
 • Возмещение собственником недвижимого имущества, расположенного на территории рынка, расходов администратора рынка, понесенных в связи с уплатой рыночного сбора;
 • Категории учреждений, освобожденных законодателем от уплаты налога на недвижимое имущество;
 • О праве органов местного публичного управления устанавливать сбор на санитарную очистку;
 • Обязательства по сбору за пользование дорогами автомобилями с превышением допустимых общей массы, весовых нагрузок на ось или габаритных параметров в случае его передачи физлицом-собственником в пользование юрлицу;
 • Сбор за рекламные устройства при размещении на фасаде магазина обязательной информации;
 • Можно ли оказывать услуги автомойки на основе предпринимательского патента?.

 

La 30 martie P.P.„Monitorul fiscal FISC.MD” a aniversat 12 ani de activitate, marcați de multe zile de lucru într-o echipă, pentru care respectul și necesitățile contribuabililor - consumatori de informații sigure, sunt prioritare. Cu această ocazie, dorim să vă mulțumim pentru faptul că pe parcursul anilor ne alegeți drept sursă de informare, pentru fidelitatea și interesul Dvs.

Totodată, în luna aprilie marcăm o sărbătoare deosebită – Ziua Contabilului și Auditorului! Echipa noastră transmite tuturor reprezentanților acestor profesii, sănătate, prosperitate, ambiție și forță pentru activitatea, deloc ușoară, pe care o practicați. Să aveți parte de realizări remarcabile, de noi posibilități de dezvoltare și afirmare și să găsiți mereu echilibrul, răbdarea și abnegația necesară în gestionarea corectă a cifrelor!

 

 

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

694 views

The date of publishing:

10 April /2023 08:01

Catalogul tematic

Noutăți fiscale

Tags:

Monitorul Fiscal

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon