News

Important pentru administratorii asociațiilor de coproprietari în condominiu!

Până la data de 29 iulie 2024, administratorii asociațiilor de proprietari ai locuințelor privatizate (APLP), asociațiilor de coproprietari în condominiu (ACC) și a cooperativelor de construcție a locuințelor (CCL) trebuie să se prezinte la organul înregistrării de stat din cadrul centrelor multifuncționale ale Agenției Servicii Publice și să depună următoarele documente pentru înregistrarea transformării, potrivit prevederilor Legii 187/2022 cu privire la condominiu:

  1. Cererea de înregistrare a reorganizării, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
  2. Hotărârea de reorganizare, adoptată de organul competent (administratorul persoanei juridice);
  3. Actul de constituire ale persoanei juridice nou-create (în 2 exemplare).

 

Modelele de documente pot fi accesate pe pagina web a Agenţiei Servicii Publice www.asp.gov.md, la categoria „Informații utile/Formulare tip”, aici. ASP recomandă programarea din timp a vizitei la centrul multifuncțional. Programarea vizitei se face online, pe site-ul Agenției Servicii Publice, aici.

 

Totodată, ASP pune la dispoziție și Ghidul practic al solicitantului serviciului „Înregistrarea de stat a asociaţiei de proprietari din condominiu”, care poate fi accesat aici. Ghidul este disponibil și în limba rusă. 

 

Setul de documente poate fi depus la ASP și în format digital, conform procedurii descrise în Ghidul practic al solicitantului serviciului electronic „Înregistrarea de stat la distanță a unității de drept în Republica Moldova”, care poate fi accesat aici

 

Reamintim, în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a Legi nr.187/2022 cu privire la condominiu, toate asociațiile de proprietari ai locuințelor privatizate, asociațiile de coproprietari în condominiu și cooperativele de construcție a locuințelor se reorganizează prin transformare în asociații de proprietari din condominium. Schimbarea formei juridice de organizare a asociației în Registrul de stat al persoanelor juridice se face automat, fără hotărârea adunării generale a membrilor asociației, fără publicarea avizului corespunzător în Monitorul Oficial și fără achitarea unei taxe de înregistrare.

 

Asociațiile de proprietari ai locuințelor/apartamentelor privatizate, cooperativelor de locuințe și cooperativelor de construcție a locuințelor, imobilele administrate de acestea și proprietarii de unități din aceste imobile se supun regimului prevăzut de Legea nr.187/2022 cu privire la condominiu din data intrării în vigoare a acesteia, chiar dacă ele încă nu s-au transformat conform prevederilor legale. Statutele sau alte acte de constituire ale acestor persoane juridice, precum și regulamentele lor se aplică în măsura în care nu contravin prezentei legi.

 

După expirarea termenului de 18 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr.187/2022 – adică după 29.07.2024, pentru înregistrarea reorganizării APLP și CCL în APL se va achita taxa de înregistrare de stat în mărime de 1149 lei.

Instituții:

Agenția Servicii Publice

424 views

The date of publishing:

07 June /2024 07:56

Catalogul tematic

Administrare fiscală | Noutăți fiscale

Tags:

condominiu | coproprietar | Asociația | Administrator

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon