News

În Monitorul Oficial au fost publicate modificări la Codul fiscal

Mărfurile autohtone anterior exportate cu utilizarea serviciilor poștale și reintroduse, în termen de 3 luni de la data exportului, în aceeași stare, vor fi scutite de TVA fără drept de deducere. Dacă la realizarea exportului suma TVA pentru marfa respectivă a fost restituită, contribuabilul va fi obligat să calculeze și să declare suma TVA pentru luna în care a avut loc reintroducerea mărfii.

 

Cu această prevedere va fi completat art. 103, alin (2) din Codul fiscal, ce stabilește livrările scutite de TVA fără drept de deducere. Prevederea este inclusă în Legea nr. 325 din 9 noiembrie 2023 pentru modificarea unor acte normative (facilitarea activității mediului de afaceri II), publicată în Monitorul Oficial din 22 noiembrie curent.

 

Legea mai prevede că subiectul impozabil va avea dreptul la deducerea sumei T.V.A achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate și în cazul dispunerii de bonuri fiscale, emise de echipamentele de casă și de control conectate la Sistemul informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”, pentru procurările a căror valoare în fiecare bon nu depășește 2000 de lei, inclusiv TVA, dar nu mai mult de 10 mii de lei pentru o perioadă fiscală, cu condiția achitării acestora prin intermediul cardului de plată de afaceri (business).

 

În același timp, se majorează suma neachitată a obligaţiilor fiscale care nu va fi considerată restanță față de bugetul public national, de la 100 lei până la 500 lei inclusiv.

 

 

Ședința de examinare a cazului de încălcare fiscală poate fi desfășurată fără întrunirea fizică a participanților – este o altă prevedere a legii publicate. Ședința va putea fi organizată prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, dacă participanții și persoana trasă la răspundere asigură, la aceeași dată și oră, prezența prin intermediul mijloacelor de comunicare respective. Pentru desfășurarea ședinței pot fi utilizate doar mijloace electronice de comunicare și programe informatice corespunzătoare, care asigură percepția vizuală și auditivă a tuturor participanților în timp real și permit efectuarea înregistrărilor video și audio.

 

Legea mai prevede diminuarea plafonului obligației fiscale aferente contestațiilor care pot fi examinate în cadrul Consiliului de soluționare a disputelor din cadrul  Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Vamal: de la 500.000 la 250.000 de lei - pentru agenții economici și de la 250.000 la 125.000 de lei  - pentru persoanele fizice.

 

Documentul publicat mai prevede interzicerea plasării benzinei, motorinei și derivatelor lor (subpozițiile tarifare 270710000, 270720000, 270730000, 270750000, 270900100, 271012110– 271019290 , 271019310–271019480 , 290124000 , 290129000, 290211000, 290219000, ex. 290220000, 290230000, 290244000, 290290000, 290511000– 290513000, 290514, 290516, ex. 290519000, 2909, 381400900, 381700500, 381700800), a gazului de sondă și a altor hidrocarburi gazoase (subpozițiile tarifare 271112, 271113, 271114000, 271119000) sub regimurile vamale perfecționare activă și admitere temporară. Cu această prevedere se completează Codul vamal (art. 30).

 

Prin derogare de la prevederile art. 56 alin. (2) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, legea a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, iar în termen de 6 luni de la data publicării, Guvernul urmează să aducă actele sale normative în conformitate și să aprobe actele normative necesare pentru implementarea prezentei legi.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1263 views

The date of publishing:

23 November /2023 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

Codul fiscal

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon