News

În Republica Moldova ar putea fi create Centre de testare a tehnologiilor inovative în domeniul energiei

În țara noastră ar putea fi inițiată dezvoltarea Centrelor de testare a tehnologiilor inovative, cunoscute în engleză ca Sandbox, prin care antreprenorii vor avea posibilitatea să testeze noi tehnologii energetice. Prin crearea acestor centre se așteaptă la sporirea gradului de inovare în sectoarele energeticii, care va atenua problema vulnerabilității energetice și reducerea considerabilă a dependenței de importurile de surse de energie primară.

 

În acest sens, Ministerul Energiei a elaborat un proiect de lege ce stabilește cadrul juridic pentru punerea în aplicare a unui mecanism de reglementare a experimentelor inovative în sectorul energetic,  în vederea efectuării de teste temporare sub forma unor spații inovative de testare, cu scopul dezvoltării și creării de produse, tehnologii, servicii, modele de afaceri și noi abordări inovatoare referitoare la producerea, furnizarea sau consumul de energie. 

 

Conceptul proiectului a fost examinat pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru.  

 

Conform proiectului, spațiul de testare inovativă în materie de reglementare  reprezintă experimentul de reglementare care permite întreprinderilor și persoanelor fizice să testeze inovațiile într-un mediu controlat din lumea reală, în baza unui plan. Acestea presupun o exceptare temporară de la cadrul de reglementare aplicabil, asigurând, în același timp, garanțiile necesare obiectivelor generale de reglementare, în special siguranța și protecția consumatorilor.

 

Astfel, prevederile legii ar putea fi aplicate spațiilor inovative de testare care pot crea produse, tehnologii, servicii, modele de afaceri și noi abordări inovatoare pentru producerea, furnizarea sau consumul de energie, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele domenii: servicii de flexibilitate și de echilibrare; stocare; integrarea în rețelele de gaze regenerabile a gazelor cu emisii reduse de dioxid de carbon, inclusiv a hidrogenului; electromobilitate; autoconsumul colectiv și comunitățile energetice;  rețele inteligente și integrarea surselor de energie regenerabilă și stabilirea tarifelor.

 

Pentru testarea unor tehnologii, produse sau abordări noi și avansate de producere a energiei electrice prin utilizarea surselor de energie regenerabilă și stocarea acesteia sau pentru soluții alternative de aprovizionare cu energie, Comisia pentru Spații de Testare Inovativă în materie de Reglementare în domeniul Energiei va putea acorda o derogare de la anumite dispoziții ale cadrului de reglementare în domeniul energiei, al amenajării teritoriului, al construcțiilor, mineritului, protecției mediului, conservării naturii, gospodăririi apelor, protecția patrimoniului cultural și instalării, exploatării și racordării instalațiilor de producere a energiei electrice de la normele de procedură fiscală.

 

După cum au explicat experții în cadrul ședinței, persoana juridică sau fizică din Republica Moldova sau din străinătate poate depune o cerere individuală sau în cadrul unei asocieri pentru obținerea unei decizii de autorizare. Totodată, spațiul de testare inovativă în materie de reglementare în domeniul energiei poate fi autorizat pentru o perioadă care să permită testarea tehnologiilor, produselor, abordărilor sau a altor aplicații noi și avansate existente, dar nu mai mult de 7 ani, cu posibilitatea prelungirii justificate cu o perioadă de maxim 5 ani.

 

De asemenea, experții au precizat că aceste centre vor fi create cu suportul Western NIS Enterprise Fund, fără a implica costuri din buget. Centrele vor fi inițate pe platforma Universității Tehnice. 

 

Participanții au intervenit cu solicitări privind clarificarea aspectelor ce vizează sancționarea celor care vor încălca normele legii, suplinirea listei condițiilor necesare pentru lansarea centrelor cu  cerințe privind SSM, includerea condițiilor suplimentare privind normele de protecție a consumatorilor, lansarea centrelor prin intermediul parteneriatelor publice private etc. 

 

Centrele de testare a tehnologiilor inovative sau Sandbox ce urmează a fi create în Moldova vor fi primele din Europa de Est.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

480 views

The date of publishing:

25 January /2024 14:18

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

Produs în Republica Moldova | energie | Centrul de Informare pentru Energie Sustenabilă

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon