Tourism

În Republica Moldova va fi creat Oficiul Național al Turismului

Atribuțiile ce vizează dezvoltarea turismului receptor și intern, promovarea țării ca destinație turistică pe plan extern,  dezvoltare produsului turistic competitiv, precum și perfecționarea competențelor antreprenoriale ale sectorului turistic vor fi realizate de Oficiul Național al Turismului,  ce urmează a fi creată în subordinea Ministerul Culturii.

 

Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la constituiea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Turismului este propus pentru consultări publice până la data de 4 aprilie curent.

 

Conform proiectului, funcțiile de bază ale Oficiului vor fi:  

  • participarea la implementarea strategiilor naționale de dezvoltare a turismului; promovarea imaginii țării ca destinație turistică;
  • identificarea barierelor în activitățile de turism și formularea recomandărilor de soluționare a acestora;
  • acordarea de asistență agenților economici și organizațiilor necomerciale din domeniul turismului, precum și autorităților administrației publice locale în scopul dezvoltării turismului receptor și intern;
  • colaborarea internațională în domeniul turismului, inclusiv cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova;
  • organizarea participării la expoziții și târguri internaționale; administrarea brandului de țară turistic și a site-ului turistic național;
  • stimularea inovațiilor și diseminarea tehnologiilor noi, inclusiv a comerțului electronic, în domeniul turismului;
  • atragerea și implementarea proiectelor și programelor finanțate cu suportul partenerilor de dezvoltare, orientate spre promovarea turismului etc.

 

Conducerea Oficiului va fi realizată de Consiliul Oficiului, în calitate de organ colegial de supraveghere al Oficiului, format din 9 membri, după cum urmează: 4 membri - reprezentanți ai Ministerului Culturii; 2 membri - reprezentanți ai asociațiilor sectoriale din turism – reprezentative ale mediului de afaceri din domeniul de competență a Oficiului;  un membru – reprezentat al mediului academic și/sau universitar relevant domeniului de activitate al Oficiului și membri desemnați din rîndul partenerilor de dezvoltare.

 

Finanțarea activității Oficiului va fi efectuată din subvențiile alocate de la bugetul de stat, din mijloacele financiare alocate de către partenerii de dezvoltare, finanțatori și donator, din veniturile obținute din prestarea serviciilor și din  alte surse neinterzise de cadrul normativ.

 

Conform proiectului, Oficiul va ține evidență contabilă și va prezenta rapoartele statistice și situațiile financiare în conformitate cu prevederile actelor normative, precum și va ține evidența cheltuielilor aferente implementării proiectelor de dezvoltare, întocmește rapoarte trimestriale, anuale sau la solicitare privind procesul implementării proiectelor și utilizarea fondurilor destinate proiectelor, și prezintă rapoartele de rigoare, în conformitate cu legislația.

 

Se propune ca efectivul-limită al Oficiul Național al Turismului să fie aprobat în număr de 25 de unități, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislației privind retribuirea muncii.

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1260 views

The date of publishing:

28 March /2023 08:00

Catalogul tematic

Turism | Noutăți

Tags:

activitate turistica

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon