News

În următorii cinci ani întreprinderile din sectorul zootehnic și de prelucrare a producției agroalimentare ar putea beneficia de facilități fiscale

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal, aprobat în prima lectură în cadrul ședinței Parlamentului de astăzi, 15 decembrie, vine cu instituirea normei ce prevede scutirea de impozitul pe venit obținut din desfășurarea nemijlocită a activității din sectorul zootehnic pentru o perioada de 5 ani, precum și a sumei reinvestită în sectorul zootehnic și cel de prelucrare a producției agroalimentare autohtone, indiferent de tipul de proprietate și domeniul de activitate a acestora.

 

În opinia autorilor inițiativei, aplicarea noilor prevederi va oferi oportunități suplimentare pentru dezvoltarea sectoarelor vizate, un factor extrem de important în condițiile în care sectorul zootehnic din Moldova este în degradare substanțială și reducere considerabilă a efectivului de vite și păsări.

 

Astfel, conform statisticii oficiale, pe parcursul primelor 9 luni ale anului curent față de perioada respectivă a anului 2021 a fost înregistrată micșorarea producției vitelor și păsărilor (în masă vie) în gospodăriile de toate categoriile cu 5,3%, care a fost generată de scăderea producției atât în gospodăriile populației cu 8,4%, cât și în întreprinderile agricole cu 2,4%. Cu 12,1% s-a diminuat și producția de lapte în gospodăriile de toate categoriile.

 

Totodată, analiza gradului de autoaprovizionare cu produse alimentare a RM denotă un deficit al producției autohtone practic la toate tipurile de produse de origine animală. Astfel, țara se autoaprovizionează cu carne de porc la nivel de 90%, în cazul cărnii de pasăre – cu 96,5%, iar în cazul cărnii de vită – cu 90,8%. Cea mai negativă tendință se atestă în cazul producerii laptelui de vacă, deoarece în perioada anilor 2014-2020 volumul producției acestuia a scăzut cu peste 40% (de la 485 mii tone la 290 mii tone anual), fiind înregistrată majorarea continuă a volumului de produse lactate pe fundalul reducerii constante a producției locale de lapte-marfă, ceea ce denotă importul materiei prime.

 

Încă o prevedere din proiect se referă la modificarea lit. y2) din art. 20 din CF, care reglementează sursele de venit neimpozabile. Astfel, excepția ce prevede impozitarea livrării laptelui de către întreprinzătorii individuali şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) ar putea fi exclusă, acești producători obținând același regim fiscal la furnizarea laptelui ca și persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

557 views

The date of publishing:

15 December /2022 18:00

Domeniu:

Noutăți

Tags:

sectorul zootehnic | facilitate fiscala

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon