News

Informația prezentată de notari şi alte persoane care desfășoară activitatea notarială, modificată

 

Marți, 6 februarie curent, odată cu publicarea în Monitorul oficial, a intrat în vigoare Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 43 din 2 februarie 2024 cu privire la modificarea Anexei nr. 6 (Informația prezentată de notari şi alte persoane care desfăşoară activitatea notarială și Nota explicativă privind modul de completare a acesteia) la Ordinul SFS nr. 427/2018 cu privire la stabilirea modului, structurii și termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și art. 22611 din Codul fiscal (CF).

 

Astfel, odată cu intrarea modificărilor în vigoare, din Informaţia prezentată de notari şi alte persoane care desfăşoară activitatea notarială sunt excluse col.7a „Valoarea de procurare a bunului/activului la momentul dobândirii”, 7b „Codul valutei (ABR.)”, 7c „Numărul şi data documentului care confirmă dobândirea dreptului de proprietate asupra bunului/activului” și 11a „Numărul de identificare”, cu care Anexa nr. 6 la Ordinul SFS nr. 427/2018 a fost completată în temeiul prevederilor Ordinului SFS nr. 302/2023. Concomitent, din Nota explicativă privind modul de completare a Informației nominalizate sunt excluse explicațiile cu privire la introducerea datelor corespunzătoare.

 

Conform Ordinul SFS nr. 302/2023 noile prevederi aferente Informației menționate, urmau a fi puse în aplicare începând cu perioada de raportare al anului 2023. Însă, în urma discuțiilor cu notarii și alte persoane care desfăşoară activitatea notarială care au solicitat transferarea termenului de aplicare, autoritatea fiscală a emis Ordinul SFS nr. 427/2023 cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.302/2023, care prevede că noile prevederi se vor aplica începând cu perioada de raportare 2024.

 

De menționat, că Ordinul SFS nr. 43/2024 prevede că la data intrării în vigoare, este abrogat Ordinul SFS nr. 427/2023 prin care a fost revizuit termenul de punere în aplicare a prevederilor Ordinului SFS nr. 302/2023. Astfel, prevederile Ordinului SFS nr. 302/2023 se pun în aplicare începând cu perioada de raportare 2023, cu excepţia prevederilor pct. 5 și pct. 6, care se vor pune în aplicare începând cu perioada de raportare 2024.

 

Reiterăm, că pct. 5 și pct. 6 din Ordinul SFS nr. 302/2023 prevăd completarea Ordinului SFS nr. 427/2018 cu două anexe noi: Anexa nr. 15 „Informaţia prezentată de Agenția Servicii Publice privind înregistrarea mijloacelor de transport de către persoanele fizice, art.22611 alin.(2) pct.1) lit.b) din Codul fiscal” și cu Anexa nr. 16 „Informaţia prezentată de Agenția Servicii Publice privind  determinarea obligaţiilor fiscale ce ţin de înstrăinarea bunurilor imobile de către persoane fizice, art.92 alin.(9) din Codul fiscal”.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

514 views

The date of publishing:

06 February /2024 09:13

Domeniu:

Notar | Noutăți

Tags:

Activitatea notarială | surse indirecte

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon