News

Informații privind relațiile cu părțile afiliate: reglementări contabile și fiscale, în noua ediție a revistei „monitorul fiscal FISC.md”

În contextul atragerii de noi investiții, informațiile privind relațiile cu părțile afiliate reprezintă un interes special atât pentru investitori, care au dreptul la o prezentare corectă a informațiilor în situațiile financiare, cât și pentru autoritățile fiscale, care controlează dacă prețurile stabilite între persoanele afiliate sunt relevante nivelului pieței. În acest context, în ediția din iunie 4(88) a revistei monitorul fiscal FISC.md, este publicat un articol, în care, în baza unor exemple, sunt abordate anumite aspecte privind prezentarea informațiilor aferente părților afiliate. Articolul, intitulat „Informații privind relațiile cu părțile afiliate: reglementări contabile internaționale vs de cele fiscale” este elaborat de autorii Marcela Dima și Natalia Țiriulnicova și este publicat în rubrica  Contabilitatea practică.

 

Tot în această rubrică abonații pot consulta articolele:

 • Особенности предоставления и учета отпускного пособия, elaborat de Natalia Zlatina
 • Операции с чистыми активами предприятия, autor Ludmila Lapițcaia

 

În rubrica  Practica fiscală, în ediția din iunie, este publicat articolul „Determinarea impozitului pe venit: ajustarea cheltuielilor calculate/suportate”, elaborat de Jana Griciuc, șefa Direcției impozite directe. Totodată, în această rubrică mai sunt publicate următoarele două articole elaborate de Ion Chitoroagă:

 • Scutirea de accize aplicată distilatelor obținute pe bază de vin. Procedura de beneficiere;
 • Regimul TVA la livrarea serviciilor prin intermediul rețelelor electronice de către nerezidenții RM în adresa rezidenților RM.

 

 

În rubrica dedicată Sectorului bugetar abonații noștri pot consulta articolele:

 • Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară in sistemul bugetar, revizuite, autor Nadejda Zaporojan;
 • Salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară: aspecte generale și specifice, pregătit de Lidia Tonu.

 

Contribuabilii din Sectorul agrar vor putea consulta în actuala ediție un articol despre determinarea capacității normale de producție, divizarea CIP în variabile și constante și repartizarea acestora în avicultură, scris de autorii Vasile Bucur și Tatiana Țapu.

 

În rubrica Asociațiile de economii și împrumut, vă propunem articolul „Conținutul și modul de întocmire a raportului conducerii în AEÎ – model”, elaborat de autorii revistei Vasile Bucur și Valeriu Iașan.

 

 

Tradițional, în rubrica Legislația muncii sunt publicate alte trei articole ale autoarei Olga Donciu, privind reglementarea relațiilor de muncă. În ediția din iunie vă propunem:

 • Правовой статус женщин в трудовых отношениях;
 • Garanții juridice acordate salariaților angajați de rezidenții parcului IT;
 • Amenzile pentru utilizarea muncii fără incheierea contractului individual de muncă.

 

 

Orice entitate – persoană fizică sau juridică, atât de drept public, cât și privat, se confruntă cu necesitatea delegării personalului său pentru îndeplinirea unor obligații de serviciu în afara locului de muncă. În acest sens, în articolul „Delegarea personalului entității. Modificări importante”, elaborat de Rodica Cușmăunsă, este pezentată o analiză a noilor prevederi ce țin de delegarea angajaților. Articolul este disponibil în rubrica Expert.

 

Tot în această rubrică sunt publicate următoarele articole:

 • IRM19: actualizări in prezentarea formularului începand cu anul 2024 – Clara Sorocean;
 • Evaluarea in vamă a deșeurilor – Maria Bîrcă;
 • Achitarea cu cardul business: particularități, beneficii și consecințe fiscale – Victoria Belous.

 

În rubrica Consultații juridice este publicat un studiu de caz despre calcularea termenului de prescripție pentru compensarea și/sau restituirea sumei plătite în plus, de Igor Cebotarenco. Tot aici pot fi consultate următoarele articole, elaborate de Valeria Sorocean:

 • Amânarea achitării impozitului pe venit in cazul nedistribuirii dividendelor pentru perioadele fiscale 2023-2025;
 • Protejarea secretului comercial in cadrul proceselor judiciare

 

 

În rubrica Microfon este publicat articolul „Исполнение обязательств физическими лицами – налогоплательщиками, elaborat de Liliana Agarcova.

 

Încheiem ediția actuală cu rubrica Întrebări și răspunsuri, unde abonații pot consulta următoarele articole elaborate de Igor Lazari:

 • Modalitatea de declarare în cazul în care rezidentul parcului IT efectuează alte plăți decât plățile salariale în folosul angajaților;
 • Poate fi considerată document electronic factura fiscală eliberată pe suport de hârtie semnată olograf și remisă pe e-mail? ;
 • Determinarea creșterii de capital la înstrăinarea cotei părți in SRL dobandite din surse diferite: stabilirea bazei valorice .

 

 

Tot în această rubrică, autorul Publicației, Ion Chitoroagă, a pregătit următoarele materiale:

 

 • Depozitul/garanția la darea in chirie a unui spațiu comercial. Aprecierea regimului TVA;
 • Compania acționează concomitent ca transportator și expeditor. Regimul TVA;
 • Importul de servicii destinat realizării proiectelor de asistență tehnică în cazul
 • neplătitorilor de TVA.        

 

 

Excluderea din evidența fiscală a subdiviziunii entității care nu și-a reluat activitatea după suspendare și prezentarea, pe suport de hârtie, a dărilor de seamă fiscale corectate pentru perioadele anterioare – sunt alte subiecte analizate în rubrica Întrebări și răspunsuri de șeful Direcției proceduri control și creanțe, SFS, Oleg Lupașco.

 

De asemenea, în această rubrică am publicat o serie de articole elaborate de Iulia Țurcan:

 • Venitul din diferențele de curs valutar. Regimul fiscal
 • Deducerea cheltuielilor pentru reparația mijloacelor fixe primite în gestiune economică
 • Amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale pe perioada suspendării activității

precum și de  Ludmila Mițova:

 • Некоторые особенности оказания патентообладателями услуг по размещению и питанию, предоставляемые собственниками сельских домов
 • Продажа сельхозпродукции со склада производителя и уведомление в сфере торговли
 • Размещение объектов в зоне дороги общего пользования и/или в охранной зоне: получение разрешения и исчисление сбора
 • Compania internațională, rezident al parcului IT și impozitul pe bunurile imobiliare
 • Este în drept GȚ, în baza patentei fondatorului, să acorde servicii de cultivare a pămantului?

 

 

Amintim, în perioada 14 mai-14 iunie, la achiziționarea abonamentului PREMIUM, obțineți 3 webinare GRATUITE la următoarele subiecte actuale și importante pentru activitatea DVS :

- Delegarea salariaților;

- Utilizarea numerarului în economie;

- Conformare și control fiscal.

Beneficiați de ofertă! Detalii aici.        

 

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

542 views

The date of publishing:

03 June /2024 08:00

Catalogul tematic

Noutăți fiscale | Evidenţa fiscală

Tags:

aspecte fiscale | consultanță contabilă | reglementari | informatii

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon